#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium
Lidorganisaties
GAIA, netwerk voor vrouwen in de aardwetenschappen

GAIA biedt vrouwen met een aardwetenschappelijke achtergrond, loopbaan of interesse een mogelijkheid tot ontmoeting en netwerken en wil deze vrouwen ondersteunen in hun (loopbaan)ontwikkeling. GAIA besteedt met name veel aandacht aan activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van loopbanen van vrouwelijke aardwetenschappers en andere technische beta-vrouwen. GAIA beperkt zich hierbij niet tot de eigen leden, en werkt, met mannen en vrouwen samen, aan een betere positie van deze vrouwen. GAIA tracht in dialoog met werkgevers en onderwijsinstellingen een bijdrage te leveren aan het realiseren van een meer diverse en gendergelijke werkomgeving met als doel een betere benutting van het vrouwelijk potentieel in de aardwetenschappen.


E-mail: info@gaia-netwerk.nl
Website: www.gaia-netwerk.nl


Terug naar index lidorganisaties

Uitgebreid zoeken

        
                    
                       
          WMNL      GWI 
           
  
     
  
     
  
  
    GWI    
  
     
     
     
  
     
     
     
 WMNL