#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium
Lidorganisaties
Katholiek Vrouwen Dispuut

Het Katholiek Vrouwendispuut (KVD) is een vereniging van maatschappelijk actieve vrouwen van verschillende leeftijden en achtergronden. In lokale kringen bespreken zij maandelijks actuele onderwerpen op het gebied van politiek, religie en samenleving. Leden willen de inbreng van vrouwen in de samenleving versterken door: • een netwerk te bieden dat een bron van inspiratie kan zijn voor hun maatschappelijk functioneren; • bij te dragen aan opinievorming op het terrein van politiek, kerk en samenleving; • het ontwikkelen en tonen van vrouwelijk leiderschap te stimuleren.


E-mail: info@katholiekvrouwendispuut.nl
Website: www.katholiekvrouwendispuut.nl


Terug naar index lidorganisaties

Uitgebreid zoeken

 Fenik    
        
  
    PEP                
 GWL       
  
  
     
     
 Fenik   GWL    
  
     
        
    PEP