#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
Lidorganisaties
Provinciale Vrouwenraad Noord Brabant

De Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant is een samenwerkingsverband van vrijwillige vrouwenorganisaties en -groepen. Doel is de deelname van vrouwen aan alle facetten van de samenleving te bevorderen en extra aandacht en mogelijkheden te verkrijgen voor de specifieke situaties van vrouwen in werk, gezin en maatschappelijke verbanden.


E-mail: pvr-nb@kpnplanet.nl
Website: www.vrouwen.net/pvr-nb


Terug naar index lidorganisaties

Uitgebreid zoeken