#caption
#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
Lidorganisaties
Netwerk Katholieke Vrouwen

De Unie NKV is een samenwerkingsverband van katholieke (vrouwen)organisaties met gezamenlijk bijna 28.000 leden. De Unie NKV wil voor katholieke vrouwenorganisaties een ondersteunende en bindende factor zijn. Binnen de katholieke kerk pleit de Unie NKV voor een duidelijke en gelijkwaardige positie voor vrouwen met de waardering en erkenning die daarbij horen. Op het maatschappelijke middenveld neemt de Unie NKV een duidelijke positie in en levert vanuit een christelijke overtuiging met woord en daad een bijdrage laan het maatschappelijk welzijn. In het politieke debat laat de Unie NKV vanuit haar verantwoordelijkheid haar stem horen. Internationaal werkt de Unie NKV samen met zusterorganisaties om een krachtig geluid te laten horen over onderwerpen die zowel binnen als buiten de kerk spelen.


E-mail: seldenrath@scarlet.nl
Website:


Terug naar index lidorganisaties

Uitgebreid zoeken