#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium
Lidorganisaties
Netwerk Katholieke Vrouwen

Het Netwerk Katholieke Vrouwen is een samenwerkingsverband van katholieke (vrouwen)organisaties met gezamenlijk bijna 28.000 leden. Het Netwerk wil voor katholieke vrouwenorganisaties een ondersteunende en bindende factor zijn. Binnen de katholieke kerk pleit het Netwerk Katholieke Vrouwen voor een duidelijke en gelijkwaardige positie voor vrouwen met de waardering en erkenning die daarbij horen. Op het maatschappelijke middenveld neemt het Netwerk een duidelijke positie in en levert vanuit een christelijke overtuiging met woord en daad een bijdrage laan het maatschappelijk welzijn. In het politieke debat laat het Netwerk Katholieke Vrouwen vanuit haar verantwoordelijkheid haar stem horen. Internationaal werkt het Netwerk samen met zusterorganisaties om een krachtig geluid te laten horen over onderwerpen die zowel binnen als buiten de kerk spelen.


E-mail: info@unkv.online
Website: www.unkv.online


Terug naar index lidorganisaties

Uitgebreid zoeken