#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium
Lidorganisaties
Platform ZijN

Platform ZijN, het Vrouwen Platform van Nederland is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen zeven lokaal opererende stichtingen. ZijN heeft tot doel het ondersteunen van de maatschappelijke emancipatie en participatie van de vrouw, opdat zij zo veel mogelijk zelfredzaam wordt en blijft. ZijN streeft naar een gelijkwaardige samenleving. In Nederland is iedereen voor de wet gelijk. De praktijk wijst echter uit dat gelijke kansen voor iedereen nog niet vanzelfsprekend is. ZijN gelooft dat een cultuuromslag nodig is om deze ongelijkheid op te heffen. ZijN ziet daarin een sleutelrol voor de vrouw weg gelegd.


E-mail: ablak@live.nl
Website:


Terug naar index lidorganisaties

Uitgebreid zoeken