#caption
#caption


Internationaal


NVR ook actief in internationale zaken
De Nederlandse Vrouwen Raad is ook op internationaal niveau actief om de positie van vrouwen te verbeteren. Een overzicht van de betrokkenheid van de NVR in/bij organisaties op Europees en mondiaal niveau. Meer informatie...
Vrouwenvertegenwoordiger
Sinds het ontstaan van de Verenigde Naties maakt ieder jaar een Vrouwenvertegenwoordiger deel uit van de regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de VN, en spreekt namens de NL vrouwen de regeringsleiders toe. De NVR werft en selecteert de Vrouwenvertegenwoordiger en begeleidt haar in de uitvoering. Meer informatie...
Europese Zaken
De NVR volgt wat er in Europa gebeurt op het gebied van gelijke rechten m/v. Daarbij gaat het om het Europees Parlement en de Europese Commissie, maar ook om de Raad van Europa waar belangrijke mensenrechtenverdragen vastgesteld worden. De lobby op Europees niveau verloopt veelal via de European Womens Lobby waarvan de NVR lid en nationaal coordinator is. Meer informatie...
CSW
In februari/maart van ieder jaar vindt in New York de zitting plaats van de Commission on the Status of Women. In de CSW worden de afspraken bewaakt die gemaakt zijn in Beijing in 1995 tijdens de 4e Wereld Vrouwenconferentie. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Beijing Platform for Action. Meer informatie...
Verdragen & Resoluties
Zowel wereldwijd als op Europees niveau zijn er belangrijke verdragen en resoluties die vrouwen en meisjes beschermen en waarin hun rechten zijn vastgelegd. De NVR zet zich in voor de strikte naleving van deze verdragen en resoluties, zowel nationaal als internationaal. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken