NVR Nieuwsbrief, 21 mei 2014


Inforeeks Een nieuwe kijk op religie en vrouwelijk leiderschap
In de nieuwste uitgave van de NVR-Inforeeks vertellen vrouwen hoe zij door hun religie geïnspireerd worden in hun leiderschap. Uit alle grote religies komen vrouwen aan ’t woord. Meer informatie...

Kieswijzer Europese Verkiezingen
Vrouwen voor Vrede en WILPF Nederland hebben de programma's van de Nederlandse politieke partijen tegen het licht gehouden en onderzocht op onderwerpen die wezenlijk zijn voor vrede. Meer informatie...

De Nieuwe Toekomst
NVR en Federatie Opvang werken aan een vooronderzoek naar de uitvoeringsmogelijkheden van het project 'De Nieuwe Toekomst' in de provincies: Overijssel, waar de pilot van het project eerder al succesvol is uitgevoerd, Noord Holland, Zeeland en Limburg. Meer informatie...

Award voor WO=MEN
WO=MEN heeft het 'Certificate of Recognition and Appreciation for outstanding support and recognition to Common Effort' gekregen voor civiel-militaire samenwerking. Meer informatie...

ECICW statement over Oekraine
De EC ICW roept partijen betrokken in het conflict in Oekraïne op vrouwenorganisaties te betrekken in het vredesproces. Meer informatie...

22 mei 2014
Slotbijeenkomst Strong Women: Who protects them?
Slotbijeenkomst van een 3-daagse leerconferentie waarin vrouwelijke mensenrechtenverdedigers uit conflictgebieden elkaar ontmoeten om kennis uit te wisselen over hun bescherming, zodat ze hun werk kunnen blijven doen. Meer informatie...

23 mei 2014
Succes vieren compensatie zwangere zelfstandigen
Feestelijke bijeenkomst van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag, Vereniging voor Vrouw en Recht en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann n.a.v. de uitspraak van het VN-Vrouwenrechtencomite. Meer informatie...

26 mei 2014
In gesprek over ongelijke beloning
WOMEN Inc. gaat met werkgevers in gesprek over hoe zij ongelijke beloning kunnen herkennen en aanpakken. Meer informatie...

4 juni 2014
Nieuw leiderschap en toezicht houden nieuwe stijl
VOV Tilburg -Vrouwen Ontmoeten Vrouwen- organiseert een symposium over nieuw leiderschap en vernieuwend besturen en toezicht houden in Noord Brabant. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2014 NVR