NVR Nieuwsbrief, 3 juli 2014


Meer vrouwen in de gemeenteraden
Onderzoek van ProDemos wijst uit dat er na de verkiezingen van maart 2014 meer vrouwen in de gemeenteraden zijn gekozen. Meer informatie...

Eindverslag project VrouwenStemmen
In de periode voor de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2014 gehouden werden, voerden we als vrouwenorganisaties onder de vlag van de NVR het project VrouwenStemmen uit. Dat heeft zeker positief bijgedragen aan de toename van het aantal vrouwen in gemeenteraden. Meer informatie...

Waterschapsverkiezingen
Volgend jaar maart worden er weer waterschapsverkiezingen gehouden. Vermoedelijke datum is 18 maart 2015, tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Vrouwen die zich willen aanmelden als kandidaat zouden dat nu moeten doen! Meer informatie...

Clara Wichmannfonds verontwaardigd over voorstel voorkeursbeleid voor mannen
Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Vereniging Vrouw en Recht zijn verontwaardigd dat de Rechtbank in Den Haag een voorkeursbeleid voor mannen overweegt in te voeren. Meer informatie...

Meldpunt zwangerschapsuitkering zelfstandigen
FNV Vrouw heeft een meldpunt ingesteld voor zelfstandigen die tussen 2004 en 2008 hun zwangerschapsuitkering misliepen. Zij moeten op basis van een uitspraak van het CEDAW-Comité door de Staat der Nederlanden gecompenseerd worden. Meer informatie...

Verslag Algemene vergadering NVR 22 mei 2014
Sinds de Algemene Ledenvergadering van 22 mei beschikt de NVR niet alleen over een voltallig, maar ook over een uitgebreider bestuur. Marike Abel en Anke Vervoord werden als bestuurslid benoemd. Ook het bestand van lidorganisaties werd uitgebreid. De NVR verwelkomde de Wijze Ouwe Wijven uit Amsterdam als nieuw lid. Zie het verslag voor meer informatie over de AV. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2014 NVR