NVR Nieuwsbrief, 23 juli 2014


NVR naar nieuwe locatie
De NVR verhuist per 7 augustus naar de Laan van Meerdervoort 70, 2517 AN Den Haag. Vanaf 11 augustus is het bureau van de NVR op haar nieuwe locatie bereikbaar. Meer informatie...

Istanbul Conventie per 1 augustus in werking
De zogenoemde 'Istanbul Conventie' treedt op 1 augustus in werking. Inmiddels hebben 13 lidstaten dit verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld geratificeerd. Naar verwachting zal Nederland nog dit jaar de ratificatie aan het Parlement voorleggen. Meer informatie...

Margriet van der Linden op weblog Vrouwenvertegenwoordiger
Margriet blogt over de Global Summit to End Sexual Violence in Conflict, Angelina Jolie, de Vagina Monologen, en over Lucy en wat zij in Oeganda en vluchtelingenkampen aan sexueel geweld heeft gezien. Het verhaal van de Lucy's moet worden gehoord; Margriet zet zich daarvoor in. Meer informatie...

De Nieuwe Toekomst
Vooronderzoek met succes afgerond - Project De Nieuwe Toekomst van start. Begin juli heeft het ministerie van OCW laten weten de subsidie voor het project 'De Nieuwe Toekomst' toe te willen kennen. Dit n.a.v. het vooronderzoek dat in de afgelopen maanden is uitgevoerd. Meer informatie...

Campagne 'Operatie Spiekpen'
Vlak voor de zomervakantie is Femmes for Freedom haar campagne gestart tegen huwelijksdwang en achterlating. De zomervakantie wordt helaas door sommige ouders gebruikt om hun kind uit te huwelijken en in het land van herkomst achter te laten. Om jongeren alert te maken zijn duizenden spiekpennen uitgedeeld aan jongeren vanaf 14 jaar. Meer informatie...

NAVO actieplan 1325
Eind juni heeft de Navo samen met de Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC) voor ’t eerst een Actieplan 1325 uitgebracht. Verschillende aanbevelingen van de NGO-consultatie die 2 juni in Brussel plaatsvond, zijn er in meegenomen. Meer informatie...

Mezzo Meldpunt Mantelzorg
Belangenvereniging Mezzo heeft vandaag een meldpunt geopend waar mantelzorgers hun ervaringen rond de invoering van de nieuwe Wmo kunnen melden. Mezzo gaat met het Meldpunt Mantelzorg de ervaringen verzamelen en de gevolgen in kaart brengen. Meer informatie...

Europese richtlijn zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt mogelijk teruggetrokken
De EWL meldt dat de Europese Commissie voorgesteld heeft om de ontwerp-Richtlijn voor Zwangerschaps- en Bevallingsverlof terug te trekken. In een open brief aan Commissievoorzitter Juncker dringt de EWL er op aan het voorstel af te wijzen en er alles aan te doen om de richtlijn in de Raad aangenomen te krijgen. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2014 NVR