NVR Nieuwsbrief, 28 augustus 2014


Nieuwe adres NVR
De Nederlandse Vrouwen Raad is verhuisd naar de Laan van Meerdervoort 70, 2517 AN Den Haag. Telefoonnummers en emailadres zijn ongewijzigd. Meer informatie...

NVR dringt aan op taskforce genderspecifiek beleid bij gemeenten
De NVR maakt zich zorgen over de gevolgen die de decentralisatie van beleid heeft voor de positie van vrouwen. In een brief aan ministers Bussemaker en Asscher en staatssecretaris Van Rijn dringt de NVR er op aan een taskforce op te zetten om bij gemeenten genderspecifiek beleid te bewerkstelligen. Meer informatie...

Vacature Vrouwenvertegenwoordiger 2015
De werving is gestart voor de Vrouwenvertegenwoordiger die in 2015 in de Regeringsdelegatie meegaat naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Sollicitaties tot 22 september. Meer informatie...

Margriet van der Linden op weblog Vrouwenvertegenwoordiger
Het is godgeklaagd wat er overal in de wereld, en actueel in Irak, plaatsvindt. Het is tijd voor de noodklok. Meer informatie...

Aanbesteding project Decentralisatie en Gender
De NVR is op zoek naar een ondernemende vrouw die kans ziet het project Decentralisatie en gender te ontwikkelen en uit te voeren. Meer informatie...

Waterschapsverkiezingen
De inbreng van vrouwen in waterschapsbesturen is hard nodig. Meld u nu aan als kandidaat voor de waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015. Meer informatie...

2 september 2014
Duurzame Dinsdag
Op de 16e Duurzame Dinsdag neemt staatssecretaris Wilma Mansveld als vertegenwoordiger van het kabinet de Duurzame Dinsdagkoffer met meer dan 220 duurzame idee├źn uit de samenleving in ontvangst. Meer informatie...

8 september 2014
Op de erwt van decentralisaties
Vrouwenpodium 2010-2020 organiseert een High Tea bijeenkomst waar (ervarings)deskundige vrouwen Tweede Kamerleden voeden met voorstellen en suggesties n.a.v. de komende decentralisaties naar gemeenten. Meer informatie...

14 september 2014
Vrouwen in Jodendom
Programma in Noord Nederland met openstelling van synagogen, rondleidingen, lezingen en muziek in het kader van de Europese dag van Joods Cultureel Erfgoed. Meer informatie...

20 september 2014
Nederland gastvrij? Niet voor iedereen!
Samen met de Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam organiseert YWCA Nederland een bijeenkomst over wat de bezoekgroep doet voor gevangenen in het detentiecentrum Rotterdam en over welke mensen er in detentie worden gezet. Meer informatie...

23 september 2014
European Citizens Summit
Tweedaagse conferentie voor burgers en maatschappelijke organisaties die met elkaar van gedachten willen wisselen over een vernieuwd Europa, op willen komen tegen de Europese groei obsessie en voorstellen willen doen voor een meer verantwoord, burgergericht Europa. Meer informatie...

25 september 2014
Prinsjesdagborrel: Zorgen voor morgen
Prinsjesdagborrel georganiseerd door Atria met als thema 'de kansen en valkuilen van de participatiesamenleving'. Analyse van de Rijksbegroting op de effecten voor vrouwen en mannen, en wat dit betekent voor hun participatie in de samenleving. Meer informatie...

Nieuwsbrief BPW Nederland
Volop vernieuwingen voor BPW Nederland: een nieuw bestuur, een vernieuwde website en een nieuwe nieuwsbrief met een voorwoord van en kennismaking met de nieuwe voorzitter: Antia Wiersma. Meer informatie...

Nieuwsbrief Unie NKV
In het augustusnummer van de Nieuwsbrief van de Unie NKV leest u onder meer een uitgebreid verslag van de studiedag Armoede en een interview met de nieuwe voorzitter van de Unie: Karine Pluymaeckers. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2014 NVR