NVR Nieuwsbrief, 18 september 2014


Verslag High Tea bijeenkomst Vrouwenpodium
Op 8 september gonsde het in Den Haag… en lagen de 3 decentralisaties breeduit op de discussietafel. Verslag van de high tea bijeenkomst van Vrouwenpodium. Meer informatie...

NVR voorzitter in Trouw: Emancipatie terug naar af
In een interview op 8 september in Trouw waarschuwt Dorenda Gerts, voorzitter van de NVR, dat de decentralisatie van de zorg, de jeugdzorg en de participatie een spel geworden is tussen Rijk, gemeenten en zorgaanbieders. “Het gaat te weinig over de mensen.” Meer informatie...

Vacature penningmeester
Heb jij kennis van financieel management en projectadministraties? Heb jij ervaring met het opstellen van begrotingen, jaarrekeningen en beheer van beleggingen? Dan ben jij de aangewezen vrouw om ons bestuur als penningmeester te komen versterken. Bel of mail voor een gesprek. Meer informatie...

Eens of oneens
Stelling: Veel oudere, lesbische vrouwen moeten uit de kast komen, ook binnen de vrouwenorganisaties. Reageer op deze stelling. Eens? Of oneens? Meer informatie...

Startbijeenkomst De Nieuwe Toekomst .
Op 5 september vond in Amersfoort de officiële startbijeenkomst plaats van het project De Nieuwe Toekomst. Belangrijk moment tijdens deze bijeenkomst was de ondertekening van het contract met de regionale uitvoerders van het project. Meer informatie...

Oudere vrouwen eisen garantie zelfstandigheid
Het Oudere Vrouwen Netwerk (OVN-NL) beschrijft in een Manifest de gevolgen voor oudere vrouwen van de hervormingen van de overheid voor Prinsjesdag en eist dat de overheid zelfstandigheid van oudere vrouwen garandeert. Meer informatie...

VNVA uit zorgen aan Eerste Kamer
De VNVA maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen van het voornemen om artikel 13 van de zorgverzekeringswet te wijzigen. De vereniging heeft deze zorg kenbaar gemaakt in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Eerste Kamer. Meer informatie...

Vrouwelijke kandidaten gezocht voor waterschapsverkiezingen
De Algemene Waterschapspartij zoekt enthousiaste vrouwelijke kandidaten om mee te doen aan de waterschapsverkiezingen. Aanmelden als kandidaat of lijstduwer kan tot 31 oktober. Meer informatie...

Vrouwen in de politiek: vanuit marge naar vooruitgang
Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, heeft een nieuwe fact sheet uitgebracht met de feiten & cijfers over Vrouwen in de politiek. Meer informatie...

Staatssecretaris Mansveld: Inzenders duurzame initiatieven zijn 'helden van de samenleving'
Staatssecretaris Wilma Mansveld nam namens het kabinet de Duurzame Dinsdagkoffer in ontvangst. Zij complimenteerde de initiatiefnemers en sprak over de ‘helden’ van de samenleving. Meer informatie...

4 oktober 2014
VNVA Carrièreboost Symposium
De VNVA (Vrouwelijke Artsen) organiseert, na afloop van de Najaarsledenvergadering, een middagsymposium onder de titel: 'Hoe word of blijf je de dokter die je wil zijn - ‘met een beetje support’. Meer informatie...

9 oktober 2014
Leadership, Gender & Cultural Diversity
De Stichting ZAMI organiseert een netwerkevent met inspirerende gekleurde leiders die hun visie geven op vrouwelijk leiderschap en diversiteit. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2014 NVR