NVR Nieuwsbrief, 17 november 2014


1 december 2014
NGO bijeenkomst Beijing+20 en CSW59
Uitnodiging voor de 2e NGO consultatie die Atria, de Nederlandse Vrouwen Raad en Wo=men organiseren ter voorbereiding van CSW59 en Beijing+20. Meer informatie...

Aanbevelingen Vrouwenpodium over decentralisatie WMO, Jeugdwet en Participatiewet
De aanbevelingen die het resultaat zijn van de High Tea discussiebijeenkomst die het Vrouwenpodium op 8 september organiseerde, zijn nu op papier uitgewerkt. In december en januari wordt een rondgang langs de fracties in de Tweede Kamer gemaakt om ze aan te bieden. Meer informatie...

Train de Trainer bijeenkomsten
Op 4 en 11 november kwamen zeven ervaren trainsters en een hoofdtrainster bij elkaar voor de Train de Trainer-bijeenkomsten in het kader van het project De Nieuwe Toekomst. Meer informatie...

6e CEDAW rapportage en Beijing+20 rapport
Op 28 oktober 2014 heeft de minister van OCW de 6e rapportage CEDAW en het Beijing+20 rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. Meer informatie...

Fenna blogt vanuit Pelestina
Fenna Flietstra is net afgestudeerd en van oktober tot januari 2015 door Kerk in Actie uitgezonden als vrijwilliger naar Palestine en Israel waar ze met name ook kijkt naar vrouwenorganisaties en de positie van de vrouw. Fenna blogt regelmatig over haar belevenissen op onze website. Meer informatie...

15 jaar Waterlelie
Waterlelie blikte t.g.v. haar 15 jarig bestaan terug op o.m. de campagne van de NVR rond de waterschapsverkiezingen in 2008. Ook werd een enquête gehouden onder vrouwelijke waterschapsbestuurders. Meer informatie...

Annelies Pierrot penningmeester van EWL
Annelies Pierrot Bults is benoemd tot penningmeester van de European Women's Lobby. Annelies is jarenlang penningmeester geweest van de NVR en vertegenwoordigt de NVR nu nog in de European Center van de International Council of Women. Meer informatie...

21 november 2014
Expertmeeting burgervredeswerk
Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede nodigt mensen die kennis hebben van burgervredeswerk uit voor een bijeenkomst - expertmeeting - over burgervredeswerk, vredesinitiatieven van burgers in conflictgebieden. Meer informatie...

21 november 2014
Conferentie Kinderen, Armoede en Gezondheid
De Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen organiseert op de internationale dag voor de rechten van het kind een conferentie over wat de effecten zijn van armoede op de gezondheid van kinderen en de toekomst van de samenleving. Meer informatie...

22 november 2014
Stichting Zijweg Empowermentdag
E-Day van de Stichting Zijweg met een mooi aanbod aan workshops rondom de thema’s ‘kennis, kracht en verwennen’. Meer informatie...

29 november 2014
Internationale themadag
De VVAO organiseert een internationale themadag met gastspreker, debatten en thematafels over economische zelfstandigheid, onderwijs & onderwijskansen voor meisjes & vrouwen en mensenhandel, vanuit Europees en internationaal perspectief. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2014 NVR