NVR Nieuwsbrief, 1 december 2014


Presentatie project Zorg M/V
In september haalde de NVR de krant omdat we ons zorgen maken over de gevolgen van de decentralisatie voor de positie van vrouwen. In het project Zorg M/V gaan we voor meer bewustwording voor dit probleem en kijken we naar de M/V verhouding in zorg en werk. Meer informatie...

Irene Hemelaar als Vrouwenvertegenwoordiger in 2015 naar de VN
De NVR heeft Irene Hemelaar voorgedragen als Vrouwenvertegenwoordiger naar de Verenigde Naties. Irene wil als vrouwenvertegenwoordiger opkomen voor de rechten van LBTI-vrouwen. Meer informatie...

NVR steunt Serious Request
3FM vraagt met Serious Request 2014 aandacht voor vrouwen en meisjes, die tijdens oorlog en conflicten slachtoffer worden van seksueel geweld. De NVR steunt Serious Request 2014 en roept haar lidorganisaties op dit ook te doen. Meer informatie...

Nieuwe lidorganisatie: Stichting Vrouwen Ontmoeten Vrouwen
Tijdens de Algemene vergadering van 20 november 2014 werd de Stichting Vrouwen Ontmoeten Vrouwen (VOV) uit Tilburg als nieuw lid welkom geheten. Meer informatie...

Nieuwe lidorganisatie: Stichting Zijweg
Ook de Stichting Zijweg werd verwelkomd als nieuw lid in de Algemene Vergadering van 20 november 2014. Meer informatie...

Wilhelmina Drucker Fonds
Het Wilhelmina Drucker Fonds is een reisfonds dat leden van de bij de NVR aangesloten organisaties in staat stelt internationale conferenties en bijeenkomsten te bezoeken. Aanvragen voor 1 januari 2015 via info@de-nvr.nl. Meer informatie...

VrouwenWeek 2015
Op initiatief van Vrouwen van Nu, is VrouwenWeek uitgeroepen voor de periode 2 tot en met 8 maart 2015. www.VrouwenWeek.nl biedt een platform aan iedereen die aandacht wil vragen voor een activiteit tijdens VrouwenWeek. Meer informatie...

Nieuw gezicht bij FNV Vrouw
Jennifer Meyer is de nieuwe vrouw aan het roer van FNV Vrouw. Zij gaat de taken overnemen van Tineke van der Kraan, die eind 2014 met pensioen gaat. Meer informatie...

KVO vrouwenorganisatie fuseert met Vrouwen van Nu
Per 1 januari 2015 fuseert de Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO) met Vrouwen van Nu. De afgelopen weken kwamen de vrouwen van beide organisaties tot overeenstemming hierover. Meer informatie...

Netwerk VN Vrouwenverdrag zoekt auteurs voor schaduwrapportages
Voor het samenstellen van de schaduwrapportages en het presenteren ervan bij het VN-Comité, zoekt het Netwerk VN-Vrouwenverdrag twee coördinatoren / auteurs. Meer informatie...

VN-resolutie aangenomen tegen geweld tegen vrouwen
De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 24 november 2014 een resolutie aangenomen om geweld tegen vrouwen uit te bannen. De resolutie is een Nederlands-Frans initiatief, waarin landen worden opgeroepen vrouwen te beschermen tegen alle vormen van geweld door te investeren in zowel preventie als de bestrijding van straffeloosheid. Meer informatie...

Fenna blogt vanuit Palestina
Bij de controlepost die Ramallah en het achterland verbindt met Jeruzalem wachten 's morgens ongeveer 300 mannen een half uur tot twee uur voor de veiligheidscontrole om naar hun werk te gaan. Meer informatie...

2 december 2014
Sociale en economische mensenrechten van de vrouw: reden tot (wan)hoop?
Op initiatief van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten organiseren het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Vereniging Vrouw en Recht een seminar over de zaak van de zwangere zelfstandigen tegen de Staat der Nederlanden. Meer informatie...

4 december 2014
Vrouwen, vrede en veiligheid: ‘n kijkje in eigen keuken
Debatbijeenkomst ter ere van het 14-jarig bestaan van VN Resolutie 1325 over de waarde van deze resolutie voor Vrouwen, Vrede en Veiligheid in Nederland. Meer informatie...

13 december 2014
SIO Gezondheidslounge
De Vrouwen Commissie van het Surinaams Inspraak Orgaan organiseert een GezondheidsLounge over Perinatale Sterfte, Borstkanker en Hart- en Vaatziekten. Meer informatie...

18 december 2014
Afscheid KVO
De KVO fuseert per 1 januari 2015 met Vrouwen van Nu. Daarom wordt een feestelijke bijeenkomst georganiseerd om afscheid te nemen van KVO en kennis te maken met Vrouwen van Nu. Meer informatie...

Terugblik op seminar 40 jaar Blijf van m'n Lijf
Terugblik op het symposium 40 jaar Blijf van m’n Lijf waar stilgestaan werd bij het verleden en vooruit gekeken werd naar wat de aanpak van huiselijk geweld anno 2014 vraagt. Koningin Máxima lanceerde de app ‘Ican’. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2014 NVR