NVR Nieuwsbrief, 19 december 2014


Bussemaker erkent belang genderspecifieke invalshoek bij gemeenten
Minister Jet Bussemaker acht het, evenals de NVR, van belang dat op gemeentelijk niveau aandacht is voor de genderspecifieke invalshoek en in het bijzonder wat betreft de gevolgen van de decentralisaties voor de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Meer informatie...

NVR werkt aan voorstel expertmeeting Zorg M/V
De eerste opzet van dat projectplan Zorg M/V is gereed en met de betrokken ministeries – OCW, SZW en VWS - besproken. Aan de NVR is verzocht een nader voorstel uit te werken voor de expertmeeting die onderdeel is van het projectplan en voor het literatuuronderzoek. Meer informatie...

VVG, VVAO en Haarlemse Soroptimisten steunen Serious Request
Verschillende lidorganisaties hebben op de oproep van de NVR om Serious Request te steunen gereageerd. Ook VVG, VVAO en Haarlemse Soroptimisten steunen Serious Request. Meer informatie...

3rd World Conference of Women’s Shelters
Van 3 tot en met 6 november 2015 vindt in het World Forum in Den Haag de 3rd World Conference of Women’s Shelters plaats. Deelnemers kunnen zich al aanmelden voor de conferentie via de intentieregistratie op: http://www.worldshelterconference.org. Meer informatie...

Internetconsultatie Mensenrechten in Nederland 2014
Het College voor de Rechten van de Mens is bezig met de voorbereidingen om de Rapportage over mensenrechten in Nederland 2014 op te stellen, en organiseert daartoe wederom een brede consultatieronde onder het maatschappelijk middenveld. Meer informatie...

WMOooooooh.... zit dat zo?!
Ook in 2015 organiseert het Vrouwenplatform Carree enkele bijeenkomsten over de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning onder de titel WMOooooooh... zit dat zo?! Meer informatie...

KNOV lipdub voor steun aan verloskundigen in Sierra Leone
Verloskundigen in Ebola-landen doen hun werk zo goed als ze kunnen, maar op dit moment doen ze dat met gevaar voor eigen leven. Een groep verloskundigen van de KNOV maakte een 'lipdub' om hun bewondering voor hun collega's in Sierra Leone aan de wereld te tonen. Meer informatie...

Fenna blogt vanuit Palestina
Fenna bezocht de bamboo school in bezet Palestijns gebied. De school is opgezet door de Wadi Abu Hindi bedoeïenen en biedt aan 120 kinderen tussen de 6 en 14 jaar onderwijs. Meer informatie...

16 januari 2015
Vrouwelijk talent in het bedrijfsleven
In het licht van 40 jaar emancipatie in Limburg organiseert FAM! in 2015 een vijftal talkshows over de positie van vrouwen in Limburg in besluitvormende posities. De eerste is op 16 januari. Meer informatie...

29 januari 2015
Over seks en andere manieren om gelukkig en gezond te blijven
Zonta organiseert een avondbijeenkomst met psychiater en publicist Bram Bakker. Een avond over seks en andere manieren om gelukkig èn gezond te blijven. Opbrengst van de kaartverkoop is voor theater De Nieuwe Regentes. Meer informatie...

29 januari 2015
Proefpersonen gezocht M/V
Talkshow door WOMEN Inc over het gebrek aan geneesmiddelenonderzoek onder vrouwen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat vrouwen op de juiste manier worden vertegenwoordigd in geneesmiddelenonderzoek? Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2014 NVR