NVR Nieuwsbrief, 21 januari 2015


4 februari 2015
AO Emancipatie en beloning op de arbeidsmarkt
Algemeen Overleg in de Tweede Kamer van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Emancipatie en beloning op de arbeidsmarkt. Meer informatie...

12 februari 2015
AO Emancipatie
Algemeen Overleg in de Tweede Kamer van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met minister Bussemaker over Emancipatie. Besproken worden o.m. de Midterm Review Emancipatiebeleid 2013-2016 en de 6e CEDAW rapportage. Meer informatie...

Midterm Review Emancipatiebeleid 2013-2016
Minister Bussemaker heeft op 19 december de midterm review Emancipatiebeleid 2013-2016 aan de Tweede Kamer gezonden en een doorlichting van het emancipatiebeleid 2011-2014 door de Auditdienst Rijk. Midterm review en doorlichting geven, aldus de minister, geen aanleiding voor grote aanpassingen van het ingezette beleid. Meer informatie...

Emancipatiemonitor 2014
Steeds meer meisjes kiezen een technische en exacte onderwijsrichting. In het bedrijfsleven is het aandeel vrouwen in topfuncties toegenomen. Dit zijn enkele conclusies uit de SCP/CBS-publicatie Emancipatiemonitor 2014 die op 16 december 2014 is verschenen. Meer informatie...

12 februari 2015
AO Arbeidsmarkt Zorgsector
Algemeen Overleg in de Tweede Kamer van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport met ministers Asscher en Schippers en staatssecretaris Van Rijn over Arbeidsmarktbeleid Zorgsector. Meer informatie...

Zorg M/V
Zorg M/V is de titel van het NVR-project over de verdeling van zorg en werk na de decentralisaties. Op de NVR website is een speciale pagina ingericht over dit project en over de decentralisatie van WMO, Jeugdwet en Participatiewet naar gemeenten. Meer informatie...

Aanbevelingen Atria onderzoek en beleid mantelzorg
In een brief aan de Vaste Commissie voor VWS van de Tweede Kamer doet Atria aanbevelingen voor onderzoek en beleid op het gebied van (mantel)zorg. De brief gold ter voorbereiding van het AO van de Vaste Commissie op 16 december 2014 met staatssecretaris Van Rijn. Meer informatie...

Vacatures
Het NVR bestuur zoekt naar kandidaten voor de volgende functies: penningmeester, secretaris tevens portefeuillehouder PR&Communicatie, en algemeen bestuurslid. Sollicitaties: secretaris@de-nvr.nl. Meer informatie...

Theaterproductie Hart-Slag
Stichting Zijweg neemt deel aan de theaterproductie HART-SLAG, een toneelstuk met krachtige scenes uit het leven van 5 vrouwen die slachtoffer waren van huiselijk geweld. De acteurs zijn allen ervaringsdeskundigen. Hun eigen ervaringen staan in deze productie centraal. Meer informatie...

Ican app voor vrouwen die te maken hebben met partnergeweld
Tijdens het symposium 40 jaar Blijf van mijn Lijf lanceerde Koningin Maxima de Ican app. De app Ican is ontwikkeld voor vrouwen die te maken hebben met partnergeweld. Meer informatie...

Agnes Jongerius: meer vrouwen aan de top ook Europese zaak
Meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven is ook een Europese zorg. Quota kunnen daarbij een goed hulpmiddel zijn, aldus europarlementariër Agnes Jongerius in reactie op het debat in het Europees Parlement over het versterken van de rol van vrouwen in het bedrijfsleven. Meer informatie...

Josette Dijkhuizen genomineerd voor You Go Girl Award 2014
Nominaties voor de Vrouw in de Media Award 2014 en de aanmoedigingsprijs You Go Girl zijn bekend. Josette Dijkhuizen die we kennen als Vrouwenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2013, is genomineerd voor de You Go Girl-Award. Er kan tot 3 februari worden gestemd. Meer informatie...

Fenna blogt vanuit Palestina
Na een intensieve tijd in Oost-Jeruzalem wacht Fenna ook in Nederland een taak: haar ervaringen zoveel mogelijk delen met geïnteresseerden. De vele verontrustende zaken die zij heeft meegemaakt en gezien moeten verteld worden. Meer informatie...

22 januari 2015
40 jarig bestaan PVR Noord Brabant
Nieuwjaarsbijeenkomst van de Provinciale Vrouwenraad Noord Brabant met een feestelijk programma ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de PVR. Meer informatie...

22 januari 2015
‘Geschapen naar Gods beeld, behandeld als slaaf’
Voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd door de Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel voor iedereen die als vrijwilliger of in het werk in aanraking kan komen met mogelijke slachtoffers van mensenhandel. Meer informatie...

‘Vrouw en Werk, door de ogen van de kunstenaar 1865-2015’
Gemeentemuseum Helmond presenteert van 3 februari t/m 7 juni 2015 in de Boscotondohal de kunsttentoonstelling ‘Vrouw en Werk, door de ogen van de kunstenaar 1865-2015’. Rondom de tentoonstelling wordt een leuk en interessant activiteitenaanbod geboden. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2015 NVR