NVR Nieuwsbrief, 18 maart 2015


Deelnemer Suus: "Een baan geeft je zelfrespect."
Ze is meermaals slachtoffer geweest van huiselijk geweld, is alleenstaande moeder van twee kinderen en zit in de schuldsanering. Suus is één van de deelnemers van De Nieuwe Toekomst. Samen met haar coach Regien probeert ze haar leven opnieuw op de rit te krijgen. Meer informatie...

Eerste certificaatuitreiking De Nieuwe Toekomst
Wethouder Joyce Langenacker van Haarlem reikte op 5 maart de certificaten uit aan de eerste groep deelneemsters in het project De Nieuwe Toekomst. In zeven andere gemeenten verdeeld over vier provincies zijn inmiddels groepen in deze training gestart. Meer informatie...

Trots op De Nieuwe Toekomst in Zeeland
Op maandag 2 februari 2015 is in Zeeland de eerste groep deelneemsters aan de training van het project De Nieuwe Toekomst begonnen. Het gaat om de groep in Vlissingen. Ook in Sas van Gent gaat een groep van start. Meer informatie...

De methodiek, de persoonlijke begeleiding, werkt echt!
Annette Eggen is projectcoördinator van De Nieuwe Toekomst in Overijssel. Zij wordt er echt blij van wanneer ze merkt dat er een klik ontstaat tussen coach en coachee en zij gaandeweg een goede band opbouwen met elkaar. "Dat geeft veel voldoening." Meer informatie...

Voor beide kanten een inspirerend project
Miriam de Beijer is projectmedewerker De Nieuwe Toekomst in Limburg. Volgens haar vinden alle vrijwillige coaches dat ze niet alleen brengen maar ook iets hopen te vinden in het contact. "Zo mooi om bruggen te bouwen tussen deelnemers, coaches, trainer, maatschappelijke organisaties, overheid, plaatselijk en landelijk." Meer informatie...

Project De Nieuwe Toekomst
Het project De Nieuwe Toekomst richt zich op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. De Nederlandse Vrouwen Raad voert het project uit samen met de Federatie Opvang. Meer informatie...

Methodiek De Nieuwe Toekomst
De methodiek van De Nieuwe Toekomst stelt vrouwen, na huiselijk geweld en een periode van opvang en hulpverlening, in staat de regie over hun leven weer in eigen hand te nemen. Ze zijn bereid en in staat om stappen te zetten in een richting die leidt naar financiële zelfstandigheid door betaald werk. Meer informatie...

Voor meer informatie
De landelijke projectleiders van De Nieuwe Toekomst zijn Avalon de Bruijn van de Federatie Opvang, en Yvonne Carels van de Nederlandse Vrouwen Raad. Voor meer informatie kunt u bij hen terecht. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2015 NVR