Nieuwsbrief NVR, 13 mei 2015


27 mei 2015
Werkconferentie Weg uit de Armoede
Uit onderzoek blijkt dat in Noord-Brabant 15 van de 100 vrouwen onder de armoedegrens leven. Tijdens een werkconferentie georganiseerd door de Provinciale Vrouwen Raad Noord Brabant en BUS staat dit onderzoek centraal. De conferentie is bedoeld om van elkaar te leren en samen tot oplossingen te komen. Meer informatie...

30 mei 2015
E-day met speciaal tintje
De Empowerment Day die de Stichting Zijweg twee keer per jaar organiseert voor vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld, heeft deze keer vanwege het 10 jarig bestaan van Zijweg, een speciaal tintje. Meer informatie...

11 juni 2015
Expertmeeting 'Genderspecifiek beleid bij gemeenten'
De NVR organiseert, in samenwerking met Atria, Mezzo en Movisie, de expertmeeting ‘Gendersensitief beleid bij gemeenten’. Doel is de situatie rond de verdeling van zorg en arbeid tussen mannen en vrouwen concreet te benoemen en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart te brengen. Meer informatie...

27 juni 2015
Gelijk=Anders Festival
Voor gelijke behandeling ongeacht wie je bent of wie je liefhebt! Hoe staat het er anno 2015 voor met de gelijke rechten voor man, vrouw, homo, lesbisch, trans of anderszins? Kom op zaterdag 27 juni naar Pakhuis de Zwijger en zet samen met activisten (m/v), journalisten, onderzoekers en artiesten gendergelijkheid op de agenda! Meer informatie...

Inschrijven 3rd World Conference of Women's Shelters
Wie deel wil nemen aan de 3e World Conference of Women's Shelters, die van 3 tot en met 6 november in het World Forum in Den Haag wordt gehouden, kan zich nu inschrijven. Meer informatie...

Startbewijzen Damloop en Benefietconcert voor Oranje Huis Amsterdam
De Blijf Groep is druk bezig met de realisatie van het Oranje Huis Amsterdam voor de opvang van vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Om fondsen te werven voor de ontwikkeling en inrichting van dit nieuwe pand worden diverse evenementen ingezet. Meer informatie...

Hoe ziet een Gender Equal Europa eruit?
De NVR was aanwezig bij het 2-daagse Forum on the future of gender equality in the European Union dat de Europese Commissie organiseerde. Wie mee wil praten over hoe gender equal Europa er uit moet zien kan tot 21/07 terecht bij de online consultatie die de EC aansluitend openstelde. Meer informatie...

Nieuwe Europese subsidiewebsite gender gelijkheid
De Europese Commissie heeft een nieuwe website geheel gewijd aan gesubsidieerde projecten op het gebied van gender gelijkheid, tegengaan van geweld tegen vrouwen en gender mainstreaming in nationaal beleid. Meer informatie...

European Women’s Lobby voor nieuwe strategie gelijkheid M/V
De EWL meldt dat de inzet van de Juncker Commissie op minder wetten en regels mogelijk ook inhoudt dat er geen nieuwe strategie komt voor gelijkheid M/V. De EWL heeft daar formeel en informeel tegen geprotesteerd. Meer informatie...

Vrouwen geven vaker mantelzorg aan (schoon)ouders dan mannen, maar combineren dat minder vaak met fulltime baan
In de SCP-publicatie Vrouwen, mannen en hulp aan (schoon)ouders beschrijven onderzoekers de verschillen tussen vrouwen en mannen in het geven van hulp aan (schoon)ouders. Ook onderzochten zij of vrouwen en mannen verschillen in hun bereidheid om hulp te geven, en in hoeverre zij de hulp aan (schoon)ouders combineren met een betaalde baan. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2015 NVR