NVR Nieuwsbrief, 3 juni 2015


Drie nieuwe gezichten in NVR bestuur
Drie nieuwe bestuursleden werden voorgedragen in de Algemene Vergadering van de NVR van 21 mei: Josette Dijkhuizen, Wazna Hamidullahkhan en Saideh Hashemi. De aanwezige afgevaardigden gingen met applaus akkoord met hun benoeming. Meer informatie...

Nieuwe lidorganisaties NVR
Tijdens de Algemene Vergadering van de NVR op 21 mei werden drie organisaties voorgedragen voor het lidmaatschap van de NVR. Alle drie werden ze met enthousiasme verwelkomd. African Sky en Steunpunt Studerende Moeders werden direct als lid aanvaard. Respect Women is voorlopig nog aspirant-lid. Meer informatie...

NVR tegen minister Asscher: Houdt Europese richtlijn voor vrouwenquotum niet langer tegen
De NVR spreekt zich uit voor een vrouwenquotum en vraagt minister Asscher in de volgende EPSCO vergadering een positieve stem uit te brengen voor de EU ontwerprichtlijn waarmee zo’n quotum wordt opgelegd. 'De vrouwen van Nederland hebben lang genoeg gewacht op het eigen initiatief van ondernemingen om minimaal 40% vrouwen in hun top op te nemen.' Meer informatie...

Nieuw aan Tafel - Word jij gespreksleider?
Wil jij je netwerk vergroten, een volgende stap zetten & jezelf en andere vrouwen versterken? En vind je het leuk om te organiseren? Word dan als eerste in jouw provincie gespreksleider bij aanTafel: een netwerk waarmee vrouwen elkaar versterken door letterlijk aan tafel te gaan. Meer informatie...

Werving van Duurzame Dinsdag in volle gang!
Nederland kan nog veel duurzamer! Zorg dat de Duurzame Dinsdag-koffer ook dit jaar weer goed gevuld is, wanneer deze op 1 september overhandigd wordt aan het kabinet. Dien nu je idee in op duurzamedinsdag.nl. Meer informatie...

Campagne tegen gedwongen huwelijken
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een campagne gestart om jongeren te helpen die slachtoffer zijn of dreigen te worden van huwelijksdwang. De campagne wordt gezien de leeftijd van de doelgroep online gevoerd. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2015 NVR