NVR Nieuwsbrief, 24 juni 2015
In 7 gemeenten zijn de trainingen i.h.k.v. het project De Nieuwe Toekomst inmiddels afgesloten met feestelijke certificaatuitreikingen. Meer dan 60 deelneemsters, allen vrouwen met een verleden van huiselijk geweld, zijn nu met een persoonlijke coach bezig aan de uitvoering van hun persoonlijk actieplan. Op weg naar (economische) zelfstandigheid.
In al die gemeenten reikte de verantwoordelijk wethouder steeds de certificaten uit. Zij zijn enthousiast over het project De Nieuwe Toekomst; willen graag dat het volgend jaar door gaat. De Nieuwe Toekomst is 'een goed en duurzaam participatieproject'.
In Roermond gaat binnenkort de training nog van start.

Verslag CSW59 en wat eraan vooraf ging
Irene Hemelaar, Vrouwenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2015, woonde afgelopen maart de Commission on the Status of Women bij in New York. Over CSW59 en wat eraan vooraf ging, schreef zij een kort en compact verslag. Meer informatie...

Deelneemsters van nu rolmodel voor vrouwen die nog niet zijn bereikt
Interview met Pernette van der Werff-Masson, een vrouw met een missie. Sinds het voorjaar van 2013 is ze als projectcoördinator druk doende het project De Nieuwe Toekomst voor Zeeland vorm te geven. En tot nu toe gaat dat goed. Heel goed. Meer informatie...

Certificaatuitreiking in Maastricht
In de zonovergoten tuin van Kenniscentrum Emancipatie Maastricht ontvingen vijf vrouwen, deelneemsters aan het project De Nieuwe Toekomst, hun certificaat. Zij kregen die uit handen van Jack Gerats, wethouder in Maastricht, en ten overstaan van familie, coaches, trainer, medewerkers van FAM en van de vrouwenopvang Xonar. Meer informatie...

Vrouwen een leven terug geven
‘Het project is geslaagd als de deelneemsters geslaagd zijn’, zegt wethouder Marianne Smitsmans over het project De Nieuwe Toekomst dat binnenkort ook van start gaat in haar gemeente Roermond. Meer informatie...

De Nieuwe Toekomst in Enschede: Certificaatuitreiking aan zes trotse deelnemers
In Enschede kregen op 1 juni zes enthousiaste en gemotiveerde deelnemers aan het project De Nieuwe Toekomst hun certificaat. Wethouder Van Houdt reikte de certificaten uit en onderstreepte het belang van dit project voor de samenleving. Meer informatie...

Andere benadering voor kwetsbare doelgroep
"Omdat het zo´n kwetsbare doelgroep is, hebben ze een andere benadering nodig waarbij ze makkelijk op iemand kunnen terugvallen." Interview met Hilde Winters die als projectmedewerker De Nieuwe Toekomst in Limburg Miriam de Beijer is opgevolgd. Meer informatie...

Training De Nieuwe Toekomst in Zaanstad met goed gevolg afgesloten
Met 6 certificaten en 4 bewijzen van deelname is in Zaanstad de training van het project De Nieuwe Toekomst afgesloten. Wethouder Jeroen Olthof reikte de certificaten uit en noemde De Nieuwe Toekomst 'een duurzaam en goed traject'. Meer informatie...

Certificaat uitreiking Zwolle
Acht vrouwen hebben de training i.h.k.v. het project De Nieuwe Toekomst in Zwolle met goed gevolg doorlopen. Op 30 april vond bij Vrouwenplatform Carree de certificaatuitreiking plaats. "Ha mijn eerste diploma!" riep een van de vrouwen spontaan. Meer informatie...

Interview met De Nieuwe Toekomst deelneemster Iris
"Als je nog niet precies weet wat je wilt en wat je kunt, is het moeilijk om stappen te zetten naar je toekomst." Nu Iris deelneemt aan het project De Nieuwe Toekomst in Limburg staat ze al sterker in haar schoenen en heeft ze meer zelfvertrouwen. Meer informatie...

Certificaten voor 21 deelneemsters De Nieuwe Toekomst in Zeeland
In Zeeland zijn deze week aan liefst 21 deelneemsters aan het project De Nieuwe Toekomst certificaten uitgereikt: 12 in Vlissingen (op 20 april) en 9 in Terneuzen (op 23 april). De deelneemsters zijn ex slachtoffers van huiselijk geweld die in dit project de regie over hun eigen leven weer stevig in handen krijgen. Meer informatie...

1e Certificaatuitreiking coaches Limburg
In Limburg is de eerste groep vrouwelijke vrijwilligers klaar met de coachtraining. In het project De Nieuwe Toekomst gaan zij vrouwen die ex-slachtoffer zijn van huiselijk geweld gedurende ca. 9 maanden begeleidem in de uitvoering van hun persoonlijk actieplan op weg naar economische zelfstandigheid. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2015 NVR