NVR Nieuwsbrief, 2 juli 2015


Ratificatie Verdrag van Istanbul: voor Nederland is het rond, nu nog voor Caribisch Nederland
Op initiatief van de NVR was een breed gezelschap van vrouwen op 25 juni op bezoek in de Tweede Kamer bij Marith Rebel, lid van de PvdA fractie, om te praten over de aanpak van huiselijk geweld in Caribisch Nederland. Meer informatie...

Verslag expertmeeting Gendersensitief beleid bij gemeenten
Het ging om een evenredige verdeling van de zorgtaken tussen mannen en vrouwen bij de expertmeeting die de NVR i.s.m. Atria, Mezzo en Movisie op 11 juni organiseerde. Experts uit wetenschap, gemeenten, ministeries, maatschappelijke organisaties en zorgorganisaties gingen om de tafel om tips, oplossingen en ideeƫn te verzamelen. Meer informatie...

De Wet op de Partneralimentatie verandert
Op 19 juni is door de VVD, PvdA en D66 een Initiatiefwet Partneralimentatie ingediend bij de Tweede Kamer. De NVR beraadt zich op een mogelijke reactie. Meer informatie...

NVR heeft invloed door macht van het getal
Op 5 juni organiseerde de NVR een bijeenkomst met de leden van de adviescommissie BeleidsbeĆÆnvloeding en Belangenbehartiging en van de Deskundigenpool. De bijeenkomst leverde een reeks van adviezen op. Meer informatie...

Gelijk=Anders festival en Agenda voor de Toekomst
De NVR was, met een aantal lidorganisaties, zichtbaar en hoorbaar aanwezig op het Gelijk=Anders festival dat 27 juni jl. plaatsvond. Ter voortzetting van de campagne voor vrouwenrechten wordt in september de Agenda voor de Toekomst aan de politiek aangeboden. Meer informatie...

Hoe kan in het Nederlandse rechtssysteem sekseregistratie worden afgeschaft?
In een brief aan de Tweede Kamer pleit de Vereniging Vrouw en Recht, Clara Wichmann er voor de Staatscommissie Familierecht te belasten met het beantwoorden van de vraag hoe in het Nederlandse rechtssysteem het registreren van sekse zou kunnen worden afgeschaft. Meer informatie...

Zomerschool voor jonge feministen
De EWL start een zomerschool voor jonge feministen onder de naam: the Agora, the Young Feminist Summer School! De zomerschool is bedoeld voor vrouwen in de leeftijd tussen 18 en 30 jaar uit de EU landen of de EU kandidaat landen. Meer informatie...

Rapport Armoede onder Brabantse vrouwen groeit snel
Als vervolg op het rapport over Vrouwen, armoede en sociale uitsluiting in Noord-Brabant dat de Provinciale Vrouwen Raad in juni 2013 uitbracht, is een nieuw onderzoek opgezet om de oorzaken van armoede onder Brabantse vrouwen, knelpunten en mogelijke oplossingen nader te onderzoeken. Meer informatie...

Josette Dijkhuizen gepromoveerd
Josette Dijkhuizen, sinds 21 mei 2015 lid van het NVR bestuur, promoveerde onlangs met haar proefschrift over de rol van stress bij ondernemers. Daarnaast werd zij recent uitgeroepen tot Eindhovens topvrouw van 2015. Meer informatie...

Nieuw bestuur VVAO
Tijdens de algemene ledenvergadering van de VVAO, de eerste onder voorzitterschap van Jeanne Martens, werden alle vacante bestuursfuncties ingevuld en is er een nieuw bestuur gevormd. Meer informatie...

Verslag CSW59 en wat eraan vooraf ging
Irene Hemelaar, Vrouwenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2015, woonde afgelopen maart de Commission on the Status of Women bij in New York. Over CSW59 en wat eraan vooraf ging, schreef zij een kort en compact verslag. Meer informatie...

Paneldiscussie over vrouwenrechten in China en Nederland
Op 20 mei organiseerden Radio Netherlands Worldwide en het Ministerie van Buitenlandse Zaken een paneldiscussie tussen twee Nederlandse en vier Chinese vrouwenrechtenexperts. De Landelijke Federatie Chinese Vrouwenorganisaties was erbij. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2015 NVR