NVR Nieuwsbrief, 12 augustus 2015


Oproep Vrouwenvertegenwoordiger 2016
De werving voor de Vrouwenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is weer gestart. Ben jij degene die in 2016 de stem van de NL vrouw laat horen in New York? Sollicitaties tot 25 september 2015. Meer informatie...

NVR uit zorgen om klimaatverandering en vraagt adequate actie
Op 22 juli 2015 heeft de NVR in een brief aan Staatssecretaris Mansveld van Milieu haar zorgen geuit over de klimaatverandering en om adequate actie gevraagd ter beperking van de uitstoot van CO2. Meer informatie...

Waarom de klimaattop in Parijs zo belangrijk is
Eind 2015 vindt in Parijs misschien wel de belangrijkste klimaattop ooit plaats. Tijdens deze top wordt door wereldleiders aangegeven hoe we onder de 2 graden extra temperatuurstijging van de aarde blijven. In een nieuw klimaatverdrag moet ieder land vervolgens zijn bijdrage leveren aan het beperken van verdere klimaatverandering. Meer informatie...

Urgenda's Tour to Paris
Van 1 t/m 29 november 2015 gaat Urgenda met zoveel mogelijk mensen lopen van Utrecht naar Parijs, waar de Klimaattop plaatsvindt. Met de Tour to Paris vraagt Urgenda aandacht voor de actie die nodig is om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan en de aarde leefbaar te houden voor volgende generaties. Loop een etappe mee! Meer informatie...

12 oktober 2015
Istanbul Conventie & Nederlands prostitutiebeleid in Europese context
De NVR wil de discussie aangaan over het Nederlands prostitutiebeleid in een Europese context. En dat tegen de achtergrond van de Istanbul Conventie die inmiddels ook in Nederland geratificeerd is. Meer informatie...

18 september 2015
Vooraankondiging VVR bijeenkomst over wijziging partneralimentatie
De Vereniging voor Vrouw en Recht organiseert een bijeenkomst over het initiatiefwetsvoorstel wijziging partneralimentatie. Zet de datum vast in uw agenda. Meer informatie...

1 september 2015
Lezing Mannen, Vrouwen, Misverstanden
Soroptimistclub Mosaik Limburg organiseert in samenwerking met FAM! de actieve lezing ‘Mannen, Vrouwen, Misverstanden’ door Charlotte de Vries Lentsch. Meer informatie...

27 augustus 2015
Algemene Vergadering UWE
De afdeling Utrecht van de VVAO organiseert de jaarlijkse algemene vergadering van de University Women of Europe. Op het programma staan o.m. verschillende sprekers met veel ervaring op het gebied van netwerken, workshops, en excursies naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Meer informatie...

26 augustus 2015
Economische crisis en bezuinigingen pakken het slechtst uit voor oudere vrouwen
EAPN-NL en OVN-NL organiseren een bijeenkomst met als thema: vrouwen, laag inkomen en gezondheid. De bijeenkomst is vooral bedoeld voor oudere vrouwen (inclusief oudere migranten vrouwen) aan de basis van de samenleving die het hardst door de gevolgen van de economische crisis en bezuinigingen zijn getroffen. Meer informatie...

Volkspetitie Red de Zorg
De volkspetitie die FNV Zorg en Welzijn op 1 mei is gestart tegen de ontwikkelingen in de zorg loopt nog tot 12 september. Dan is er ook een demonstratie in Amsterdam. Vrouwenorganisaties worden opgeroepen om de petitie te tekenen en zich aan te sluiten bij de demonstratie. Meer informatie...

Bruggen bouwen tussen deelnemer en betrokken instanties
Hetty Soes is als vrijwilliger verbonden aan het project De Nieuwe Toekomst in Zwolle. Vanaf de start ondersteunt zij de deelnemers en coaches bij hun activiteiten, bijvoorbeeld bij het uitzoeken van diverse wetgeving en sociale regelingen. Meer informatie...

Zwangerschapsuitkering zelfstandige ondernemers
Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann beraadt zich op stappen n.a.v. het besluit van minister Asscher om niet te voldoen aan de eisen die het Comité voor de naleving van het VN Vrouwenverdrag aan de NL regering stelt. Het gaat om schadeloosstelling van zelfstandigen die geen aanspraak konden maken op een zwangerschapsuitkering. Meer informatie...

Mogelijke proefprocedure studerende moeders
Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de stichting Studerende Moeders zijn in overleg om te kijken welke mogelijkheden er liggen voor het starten van een proefprocedure om zwangere studenten of studenten met kinderen te ondersteunen. Meer informatie...

Inschrijving Joke Smitprijs 2015
In november wordt de Joke Smitprijs 2015 uitgereikt aan het meest vernieuwende initiatief dat de zelfstandigheid van vrouwen een belangrijke stap verder heeft gebracht. Kandidaten voor de emancipatieprijs kunnen worden voorgedragen op www.jokesmitprijs.nl. Meer informatie...

Sponsor deelnemers zomerschool voor jonge feministen
Voor de zomerschool van de European Women's Lobby voor jonge feministen zijn inmiddels 50 deelnemers geselecteerd. De EWL is nu op zoek naar vrouwen die een jonge feministe willen sponsoren zodat deze kan deelnemen. Meer informatie...

Lintje voor vredesactiviste Janne Poort-Van Eeden
Op maandag 27 juli werd Janne Poort-van Eeden Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Broertjes van Hilversum kwam bij haar thuis om de bijbehorende versierselen op te spelden. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2015 NVR