NVR Nieuwsbrief, 14 september 2015


Vernieuwd NVR bestuur zoekt uitbreiding!
Een stevig mandaat van samenwerking, dat is de uitkomst van de herbezinning van het (nieuwe) NVR bestuur. En het besef dat uitbreiding van het bestuur zeer wenselijk is. Sollicitaties liefst voor eind oktober naar: secretaris@de-nvr.nl. Meer informatie...

Oproep Vrouwenvertegenwoordiger 2016
Tot 25 september kun je nog solliciteren. Ben jij degene die in 2016 de stem van de NL vrouw laat horen in New York? Meer informatie...

Stap naar arbeidsparticipatie is meer dan werken
Sanne Wolff is manager Werk-, Re-integratie & Arbeidsontwikkeling binnen de gemeente Zwolle. Vanuit haar functie en haar passie is Sanne nauw betrokken bij het project De Nieuwe Toekomst. Meer informatie...

Female Board Index: geen enkel bedrijf voldoet aan streefgetal van 30 % vrouwen aan de top
Van de 84 beursgenoteerde bedrijven die voor de Female Board Index onderzocht zijn. voldoet geen enkel bedrijf aan het Nederlandse streefgetal van 30% vrouwen in de Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen. Meer informatie...

Oproep aan Europarlementariers
De European Women's Lobby heeft de leden van het Europees Parlement opgeroepen om het rapport Empowering girls through education in the EU te onderschrijven. Meer informatie...

Stichting Zijweg vreest meer incidenten met dodelijke afloop
Stichting Zijweg vreest dat de moord op Linda van der Giesen niet op zichzelf staat. De Stichting krijgt heel vaak signalen van vrouwen dat de politie hun aangifte niet opneemt of er niets mee doet, en pleit daarom o.m. voor een protocol bij bedreigingen. Meer informatie...

Dader moord op vrouw meestal (ex)partner
Ruim de helft van de vrouwen die in de afgelopen vijf jaar werden vermoord, werd omgebracht door hun partner of een ex. Dat blijkt uit onderzoek door het CBS dat eind augustus 2015 is gepubliceerd. Meer informatie...

18 september 2015
VVR bijeenkomst: Is partneralimentatie aan vernieuwing toe?
De Vereniging voor Vrouw en Recht organiseert een bijeenkomst over het initiatiefwetsvoorstel wijziging partneralimentatie. Meer informatie...

21 september 2015
Agenda voor de Toekomst
Presentatie van de Agenda voor de Toekomst waarin de prioriteiten op het gebied van gendergelijkheid nationaal en internationaal voor de komende decennia zijn vastgesteld. Geformuleerd door burger, maatschappelijk middenveld, beleidsmaker, activist en expert. Meer informatie...

21 september 2015
Vredessymposium Investeer in Vrede
Een aantal prominente Nederlandse vredesorganisaties organiseert op de Internationale Dag van de Vrede een vredessymposium getiteld: Investeer in Vrede. Meer informatie...

24 september 2015
Prinsjesdagborrel Atria
Technologische ontwikkelingen en robotisering nemen een enorme vlucht in onze samenleving. Welk effect heeft dit op de positie van vrouwen? Deze vraag staat centraal tijdens de jaarlijkse Prinsjesdagborrel die Atria organiseert. Meer informatie...

29 september 2015
M/V verschillen in de gezondheidszorg
Op Dress Red Day organiseert WOMEN Inc. in samenwerking met VUmc, een talk show en lezingen over de verschillen tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg. Met speciale aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Meer informatie...

30 september 2015
Algemeen Overleg Arbeid en Zorg
Algemeen Overleg van de Tweede Kamercommissie van SZW over het onderwerp arbeid en zorg. Op de agenda staat o.a. het rapport van het onderzoek van professor Plantenga en dr. Remery van de Universiteit van Utrecht naar Mannen, zorg en werk. Meer informatie...

10 oktober 2015
Gendersensitieve geneeskunde: van utopie naar klinische praktijk
T.g.v. de uitreiking van de Corrie Hermann Prijs 2015 aan Dr. Jeanine Roeters van Lennep organiseert de VNVA een symposium over het belang van sekse en gender in de geneeskunde, vanaf basaal onderzoek tot klinische praktijk. Meer informatie...

12 oktober 2015
Istanbul Conventie & Nederlands prostitutiebeleid in Europese context
De NVR wil de discussie aangaan over het Nederlands prostitutiebeleid in een Europese context. En dat tegen de achtergrond van de Istanbul Conventie die inmiddels ook in Nederland geratificeerd is. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2015 NVR