NVR Nieuwsbrief, 2 oktober 2015


Wetsontwerp Partneralimentatie maakt vrouwen minder afhankelijk van ex-partner maar meer van overheid
De NVR vreest dat de realisering van het wetsontwerp voor Partneralimentatie dat in juni bij de Raad van State is ingediend, leidt tot meer gescheiden vrouwen in de bijstand i.p.v. meer financieel onafhankelijke vrouwen, zoals de bedoeling van de indieners is. Meer informatie...

NVR pleit nogmaals voor bindend vrouwenquotum
In een brief aan ministers Asscher en Bussemaker pleit de NVR er nogmaals voor om hun bezwaar tegen de Europese ontwerprichtlijn voor een vrouwenquotum te laten vallen. Eerder dit jaar deed de NVR al eenzelfde beroep op de bewindslieden. Meer informatie...

Aandachtspunten van NVR voor AO Arbeid en Zorg
De NVR heeft een aantal punten van zorg voorgelegd aan de Leden van de Tweede Kamer met de vraag deze tijdens het Algemeen Overleg over arbeid en zorg dat op 30 september plaatsvond, onder de aandacht van minister Asscher te brengen. Meer informatie...

Zorgen over studerende moeders en zwangere studenten
In een brief aan minister Bussemaker heeft een aantal organisaties, waaronder de NVR, hun zorgen geuit over de problematiek van studerende moeders en zwangere studenten. Meer informatie...

Agenda voor de Toekomst zet vrouwenrechten op de kaart
VN Vrouwenvertegenwoordiger Irene Hemelaar overhandigde op 21 september tijdens een bijeenkomst in Nieuwspoort de Agenda voor de Toekomst aan Tweede Kamerleden. Op 11 september deed zij dat ook al aan premier Mark Rutte. Meer informatie...

De laatste hand
Irene Hemelaar legt de laatste hand aan haar statement voor de Algemene Vergadering van de VN. Volgende week vertrek naar New York! Meer informatie...

22 oktober 2015
Uitreiking Verdraaid Goed Award 2015
Uitreiking van de Verdraaid Goed! prijs tijdens de themabijeenkomst All in the family over vrouwelijk leiderschap in Zeeuwse familieondernemingen. Meer informatie...

22 oktober 2015
Vrouwen in de Spotlights: Volg je hart!
De Provinciale Vrouwenraad Noord Brabant en Vrouwen van Nu Noord-Brabant organiseren een inspiratiedag voor vrouwen om elkaar te versterken en samen te ontdekken wat je als vrouw kunt betekenen in eigen dorp of wijk. Meer informatie...

29 oktober 2015
Opheffing en jubileum SRTV
Na een vruchtbaar bestaan van 25 jaar zal de Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel op 31 oktober 2015 ophouden te bestaan. Maar eerst wordt het jubileum gevierd en stil gestaan bij al het goede dat tot stand is gebracht. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2015 NVR