NVR Nieuwsbrief, 29 oktober 2015


Aanbevelingen expertmeeting Prostitutiebeleid aan Tweede Kamer
De aanbevelingen van de expertmeeting van de NVR over het Nederlands prostitutiebeleid zijn in een brief aan de leden van de Tweede Kamer aangeboden opdat ze betrokken kunnen worden in de behandeling van het voorstel tot wijziging van de wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. De plenaire behandeling van dit wetsvoorstel is overigens uitgesteld. Meer informatie...

Verslag expertmeeting Nederlands prostitutiebeleid in Europese context
Op 12 oktober was de NVR met ruim 80 deelnemers te gast in het Europa Huis voor informatie en discussie over het Nederlands prostitutiebeleid in Europese context. De discussie leidde tot aanbevelingen als inbreng voor de behandeling van de wetswijziging in de Tweede Kamer. Meer informatie...

Koninklijke belangstelling voor De Nieuwe Toekomst
Koningin Maxima is op 4 november aanwezig bij de 3e Wereldconferentie Vrouwenopvang in het World Forum in Den Haag en bezoekt daar de workshop Effective social and economic reintegration of women survivors waarin een presentatie van het project De Nieuwe Toekomst van de NVR en de Federatie Opvang. Meer informatie...

Kabinet betrekt resultaten NVR expertmeeting bij Arbeid en Zorg Top maart 2016
Het eindrapport van de expertmeeting Gendersensitief beleid bij gemeenten die de NVR i.s.m. Atria, Mezzo en Movisie organiseerde, is gereed en aangeboden aan minister Bussemaker van OCW. De resultaten zullen worden betrokken bij de Arbeid en Zorg Top die het kabinet voorbereidt voor maart 2016. Meer informatie...

Step it Up voor de vooruitgang van alle vrouwen ook LBTI
NOW is the time for all of us to Step It Up for the advancement of all women, whether they be heterosexual, lesbian, bisexual, transgender or intersex. Oproep van Vrouwenvertegenwoordiger Irene Hemelaar in de Third Committee van de Algemene Vergadering van de VN. Meer informatie...

Senaat akkoord met wet tegen huwelijksdwang
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Wet tegen huwelijksdwang. Na de ophef over getrouwde minderjarige meisjes die asiel krijgen in Nederland is het wetsvoorstel met voorrang aangenomen. Meer informatie...

Antwoord op Kamervragen over niet halen streefcijfer vrouwen in top van bedrijven
In antwoord op Kamervragen geeft minister Bussemaker aan dat aandacht voor vrouwen in de top van bedrijven nodig is en blijft, en dat zij dit najaar komt met volgende stappen en maatregelen op het terrein van m/v diversiteit. Meer informatie...

Tentoonstelling SAMEN-LEVEN vrouwen en hun olijfbomen
Vanaf november is op een aantal plaatsen in Nederland de bijzondere tentoonstelling SAMEN-LEVEN vrouwen en hun olijfbomen te zien.35 vrouwen, 35 schilderijen, 1 droom. Meer informatie...

31 oktober 2015
Salon Vrouwen en geweld
Vrouwenplaza en de Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt organiseren de Salon Vrouwen en geweld, een onderzoekende blik op vormen van geweld tegen vrouwen. Meer informatie...

14 november 2015
Stichting Zijweg: E Day
Stichting Zijweg, die opkomt voor de belangen van vrouwelijke slachtoffers van (ex-) partnergeweld en hun kinderen, organiseert een empowermentdag (E-day) in Amsterdam. Slachtoffers met huiselijk geweld ervaringen kunnen daar hun verhaal met lotgenoten delen. Meer informatie...

20 november 2015
Conferentie Kinderen, Moeders, Menselijke Waardigheid en Gezondheid
Ter gelegenheid van de Internationale dag voor de Rechten van het Kind organiseert de Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen de conferentie Kinderen, Moeders, Menselijke waardigheid en Gezondheid. Meer informatie...

3 december 2015
Internationale conferentie ter ere van 80 jaar IAV
Atria viert het 80-jarig jubileum van de Collectie IAV/Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging, met de internationale conferentie Sharing the past, debating the present, creating the future: International conference on archiving in the 21st century. Meer informatie...

9 december 2015
Seminar Gender-Balanced Company Boards in the EU
Seminar over de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen en in het algemeen in het management van bedrijven in Europa. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2015 NVR