NVR Nieuwsbrief, 25 november 2015


Marije Cornelissen als Vrouwenvertegenwoordiger in 2016 naar de VN
De NVR heeft Marije Cornelissen voorgedragen voor de functie van Vrouwenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de VN in 2016. Vrouwen en Duurzame Ontwikkeling is het thema waarover zij regeringsleiders in de Verenigde Naties gaat toespreken. Meer informatie...

Anneke van Veen Vrouwenvertegenwoordiger bij Klimaattop in Parijs
NVR bestuurslid Anneke van Veen brengt als Vrouwenvertegenwoordiger tijdens de Klimaattop in Parijs de rol van vrouwen in klimaatverandering naar voren. Zij loopt ook mee in de Tour to Paris die Urgenda organiseert. Meer informatie...

Nieuwe NVR lidorganisatie: Dona Daria
Tijdens de Algemene Vergadering van de NVR op 19 november werd Dona Daria, Kenniscentrum Emancipatie, als nieuwe lidorganisatie verwelkomd. Meer informatie...

Verslag Algemene Vergadering 19 november 2015
De NVR was voor haar Algemene Vergadering op 19 november te gast in de mooie vergaderzaal van IHLIA op de 6e verdieping van de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Meer informatie...

De Nieuwe Toekomst bij de G32
Projectcoordinator Annette Eggen van De Nieuwe Toekomst in Overijssel was op 5 november in Zwolle aanwezig bij de vergadering van ambtenaren van de sociale pijler van de G32 en presenteerde daar het project De Nieuwe Toekomst. Meer informatie...

De Nieuwe Toekomst op de 3rd World Conference of Womens Shelters
Op de tweede dag van de 3WCWS was een van de workshops die men na de plenaire start kon bezoeken een gecombineerde presentatie van een Pakistaans project en van het project De Nieuwe Toekomst dat de NVR samen met de Federatie Opvang uitvoert. Meer informatie...

Website EconomischZelfstandig.nl
Op 5 november is de website gelanceerd van de Studiegroep Economisch Zelfstandig, ontstaan vanuit de NVR. Tegelijkertijd is Vrouwen van Nu een 10 daagse campagne op dit thema gestart. Aanleiding is de onlangs ingediende initiatiefwet Herziening Partneralimentatie. Meer informatie...

Bussemaker zet stimuleringsbeleid zelfregulering vrouwen aan de top voort
Om een quotum te voorkomen, wil minister Bussemaker maximaal inzetten op het stimuleren van zelfregulering door de inzet die zij eerder al samen met de voorzitter van VNO-NCW heeft ontwikkeld, voort te zetten en te intensiveren. Meer informatie...

Concept schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag 1.0
De penvoerders van de schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag leggen de laatste hand aan het concept voor Schaduwrapportage 1.0, bedoeld voor de List of Issues & Questions die het CEDAW-comite aan de NL verdragspartij gaat formuleren in de presessie 65 van 7 tot 11 maart 2016. Meer informatie...

De enige vrouw op het podium
Josette Dijkhuizen is als het gaat over ondernemerschap vaak de enige vrouw op het podium. In een column op de website van VNO-NCW geeft zij aan het als een taak van deze organisatie te zien hier actie op te nemen. Meer informatie...

27 november 2015
Grande Finale KRACHT on Tour
In KRACHT on Tour bezocht minister Jet Bussemaker twee jaar lang zes regio's om afspraken te maken over een betere financiele positie van vrouwen. Tijdens de Grande Finale worden de resultaten gevierd en de Joke Smit-prijs uitgereikt. Meer informatie...

2 december 2015
Review 1325 project met Columbia
WILPF Nederland organiseert een bijeenkomst met een review van het 1325 project met Columbia, een terugblik op 15 jaar Resolutie 1325 en informatie over the Global Study on UNSC Resolution 1325. Meer informatie...

3 december 2015
Internationale conferentie ter ere van 80 jaar IAV
Atria viert het 80-jarig jubileum van de Collectie IAV/Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging, met de internationale conferentie Sharing the past, debating the present, creating the future: International conference on archiving in the 21st century. Meer informatie...

7 december 2015
Symposium Gerechtigheid, vergeving en verzoening
Platform Vrouwen & Duurzame Vrede, Stichting Mukomeze, Wolf Legal Publishers, en Mama Lambert organiseren een symposium over Gerechtigheid, vergeving en verzoening en de presentatie van het boek 'Voor wie niet in wonderen gelooft' van Mama Lambert. Meer informatie...

9 december 2015
Seminar Gender-Balanced Company Boards in the EU
Seminar over de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen en in het algemeen in het management van bedrijven in Europa. Meer informatie...

16 december 2015
FAM! viert 40 jaar emancipatie in Limburg
Op woensdagmiddag 16 december staat FAM! met een afwisselend informatief, luchtig, discussierijk en bovenal feestelijk programma stil bij 40 jaar emancipatie in Limburg. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2015 NVR