NVR Nieuwsbrief, 15 januari 2015


Op armlengte afstand?
Naar aanleiding van de aanrandingen in Keulen en de reacties daarop zond de NVR een opiniestuk naar de Volkskrant. Publicatie vond plaats op 15 januari. Meer informatie...

Aanranding vrouwen geen stok om mee te slaan
De NVR onderschrijft de reactie van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann op de aanrandingen op oudejaarsavond/nieuwjaarsnacht in Keulen. Meer informatie...

NVR inbreng voor Algemeen Overleg Emancipatie
In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW pleit de NVR voor een krachtdadiger beleid voor meer vrouwen aan de top. De brief dient als inbreng voor het AO Emancipatie met minister Bussemaker op 10 februari. Meer informatie...

Trio Verklaring Gendergelijkheid
Nederland heeft als EU voorzitter samen met Slowakije en Malta de Verklaring Gendergelijkheid ondertekend en gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het women on boards dossier is doorgeschoven naar Malta. Meer informatie...

Onderzoek database topvrouwen
Eind 2015 heeft OCW onderzoek gedaan onder de vrouwen die in de database Topvrouwen.nl staan. Met dit onderzoek is o.a. in kaart gebracht wat er volgens de vrouwen nodig is om het doel: meer vrouwen naar de top, te bereiken. Meer informatie...

Beantwoording Kamervragen niet halen streefcijfers voor topvrouwen
Antwoorden van minister Bussemaker op schriftelijke vragen van de Kamerleden Grashoff en Voortman over bedrijven die de streefcijfers voor topvrouwen niet halen. Meer informatie...

Vacature projectleider bij Vrouwenplatform Carree
Vrouwenplatform Carree zoekt voor haar projecten: De Nieuwe Toekomst en Vrouwen coachen Meiden een projectleider voor 20 uur per week. Het betreft een tijdelijk dienstverband. Meer informatie...

16 januari 2016
Training Verenigde stemmen van diaspora vrouwen
De stichting Tosangana organiseert de training: Verenigde stemmen van diaspora vrouwen om diaspora vrouwen kennis te laten nemen van hun rechten o.a. gerelateerd aan Resolutie 1325 van de VN Veiligheidsraad. Meer informatie...

29 januari 2016
Netwerkbijeenkomst Initiatiefrijke vrouwen maken de stad
WOMEN Inc en de gemeente Amsterdam organiseren een inspirerende netwerkbijeenkomst voor iedereen die zich inzet voor vrouwen in Amsterdam. Meer informatie...

11 februari 2016
Bijeenkomst over de aanpak van schadelijke praktijken in Nederland
Samen met Defence for Children-ECPAT organiseert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag een bijeenkomst over de aanbevelingen voor harmful practices van het comite van het Vrouwenverdrag en het comite van het Kinderrechtenverdrag Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2016 NVR