NVR Nieuwsbrief, 4 februari 2016


Voortgangsbrief Emancipatie
Minister Bussemaker heeft op 21 januari de Tweede Kamer geinformeerd over de voortgang en nieuwe ontwikkelingen op het beleidsterrein emancipatie. Meer informatie...

Verlenging wettelijk streefcijfer m/v in bestuur ondernemingen
Het kabinet handhaaft het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van zetels tussen mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Meer informatie...

Nederland bekommert zich niet om topvrouwen
De huidige aanpak om vrouwelijk talent beter te benutten is symboolpolitiek, aldus Linda Senden en Mirella Visser in NRC. Mirella Visser is o.m. lid van de Deskundigenpool van de NVR. Meer informatie...

Zelfstandigheid van ouderen bedreigd
OVN-NL keurt het standpunt van ANBO die voorstander is van het laten vastleggen van het wel of niet hebben van een sociaal netwerk in het keukentafelgesprek dat gemeenten doen op grond van de WMO, ten stelligste af. Meer informatie...

Hervorming geboortezorg gevaar voor zelfbeschikkingsrecht vrouwen
De hervorming van de geboortezorg en de invoering van een integraal verzekeringstarief voor de zwangerschap en de baring in 2017 leveren een gevaar op voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Dit schrijven o.a. het Clara Wichmann Proefprocessenfonds en de NVR aan minister Schippers van VWS. Meer informatie...

Nabestaandenpensioen kortingsregeling
De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over de mogelijkheden van een pensioenfonds om een - voor vrouwen discriminatoire - kortingsregeling toe te passen. Meer informatie...

Antwoord minister op brief over problematiek studerende moeders
Minister Bussemaker heeft uitvoerig gereageerd op de brief over de problematiek van studerende moeders en zwangere studenten die Public Interest Litigation Project en o.m. het Steunpunt Studerende Moeders eerder aan de minister stuurde. Meer informatie...

Talkshow Gelijk=Anders
Het collectief Gelijk=Anders, waar ook de NVR deel van uitmaakt, organiseerde op 26 januari 2016 een bijeenkomst ter gelegenheid van een kort bezoek van UN WOMEN directeur Phumzile Mlambo-Ngcuka aan Nederland. Ook minister Ploumen was bij de bijeenkomst aanwezig. Meer informatie...

8 februari 2016
Politiek maatschappelijke scholing Geldermalsen: cursus Erbij horen
De werkgroep Politieke en maatschappelijke scholing Geldermalsen organiseert in februari/maart de cursus Erbij horen, over een mensvriendelijke samenleving met oog voor iedereen. Meer informatie...

10 februari 2016
Algemeen Overleg Emancipatiebeleid
Algemeen Overleg in de Tweede Kamer van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met minister Bussemaker over Vrouwen naar de top en de voortgangsrapportage Emancipatiebeleid. Meer informatie...

11 februari 2016
Algemeen Overleg Mensenhandel en Prostitutie
Algemeen Overleg van de vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie met minister Van der Steur over Mensenhandel en prostitutie. Meer informatie...

11 februari 2016
Bijeenkomst over de aanpak van schadelijke praktijken in Nederland
Samen met Defence for Children-ECPAT organiseert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag een bijeenkomst over de aanbevelingen voor harmful practices van het comite van het Vrouwenverdrag en het comite van het Kinderrechtenverdrag Meer informatie...

11 februari 2016
Briefing 60ste zitting CSW
Briefing ter voorbereiding van de 60ste zitting van de CSW. Niet-gouvernementele organisaties krijgen gelegenheid hun aanbevelingen aan te bieden en informatie mee te geven aan de leden van de Nederlandse regeringsdelegatie. Meer informatie...

19 februari 2016
VOV gaat Back to School
Het kan geen kwaad om af en toe terug te keren naar de schoolbanken en zeker niet in een school die gaat over ondernemen. VOV Tilburg start daarom de activiteiten voor 2016 met een bijeenkomst bij en over De Rooi Pannen, ondernemen in de praktijk. Meer informatie...

20 februari 2016
Workshopdag Vrouwenplatform Carree
Onder het motto: Een dag kennis vergaren? organiseert Vrouwenplatform Carree een dag met workshops over netwerken en communiceren, marketing en PR, sociale media, en fondsenwerving. Meer informatie...

26 februari 2016
Achterbanbijeenkomst Netwerk VN Vrouwenverdrag
De 6e Schaduwrapportage is gereed en verzonden naar het CEDAW Comite. Ter voorbereiding op het oral statement dat tijdens de presessie zal worden gehouden organiseert het Netwerk VN Vrouwenverdrag een achterbanbijeenkomst. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2016 NVR