NVR Nieuwsbrief, 25 februari 2016


4 maart 2016
Vrouwenweek event Vrouwen van Nu
Onder het motto Maak jij het verschil? organiseert Vrouwen van Nu in de Moestuin in Utrecht een eerlijk event met deskundigen op het gebied van klimaat, milieu, energie, banken en eerlijke handel. Meer informatie...

4 maart 2016
De rol van vrouwen in conflict- en vluchtelingensituaties
Het Informatiebureau van het Europees Parlement organiseert i.s.m. de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland een debat over de rol van vrouwen in conflict- en vluchtelingensituaties: slachtoffer of sleutel tot de oplossing? Meer informatie...

7 maart 2016
Aletta Jacobs Prijs 2016 voor Petra Stienen
Voor de veertiende keer reikt de Rijksuniversiteit Groningen de Aletta Jacobs Prijs uit. Voor 2016 wordt deze prijs uitgereikt aan Petra Stienen. Meer informatie...

7 maart 2016
De toekomst van de gezondheidszorg
WOMEN Inc. brengt tijdens een bijzonder programma alle betrokken partijen, waaronder zorgverleners, zorgverzekeraars, patienten, farmaceuten, beleidsmakers, wetenschappers en media, bij elkaar om gezamenlijk te kijken naar de toekomst van de gezondheidszorg. Meer informatie...

8 maart 2016
Lancering en ondertekening 3e NAP 1325
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert samen met Wo=Men een bijeenkomst in het teken van Vrouwenrechten wereldwijd. Tijdens de bijeenkomst vindt de ondertekening plaats van het 3e Nationale Actieplan over Vrouwen, Vrede en Veiligheid. Meer informatie...

12 maart 2016
Sisterhood Vrouwendag FNV
Sisterhood is het motto van de Vrouwendag viering van FNV met aandacht voor vrouwen als sisters. Niet alleen sisters als bloedverwanten, maar als vrouwen die gezamenlijk hun krachten bundelen. Meer informatie...

12 maart 2016
Topvrouw in Beeld
FAM! en LWV Women brengen ambitieuze vrouwen in contact met rolmodellen; succesvolle vrouwen die in verschillende organisaties en instellingen hun sporen in topfuncties hebben verdiend. Meer informatie...

13 maart 2016
Pay it forward, Haagse viering Vrouwendag
Thema van de Haagse viering van Internationale Vrouwendag is: Pay it forward; het belang van het doorgeven van ervaringen, gebruiken, normen en waarden aan de volgende generaties. Meer informatie...

19 maart 2016
Gender in je spreekkamer: van confectie naar maatwerk
De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen organiseert een symposium over het implementeren van gendersensitieve geneeskunde in de dagelijkse praktijk. Meer informatie...

23 maart 2016
Unie NKV Inspiratiedag
De Unie NKV zoekt een nieuwe plek in kerk en samenleving en organiseert daarom een inspiratiedag. Inbreng van vrouwen uit de lidorganisaties van de Unie, maar misschien nog wel meer inbreng van daarbuiten is heel erg welkom. Meer informatie...

7 april 2016
Bijeenkomst over de aanpak van schadelijke praktijken in Nederland
Samen met Defence for Children-ECPAT organiseert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag een bijeenkomst over de aanbevelingen voor harmful practices van het comite van het Vrouwenverdrag en het comite van het Kinderrechtenverdrag Meer informatie...

Petitie Veilig Opvoeden
N.a.v. de dood van het 8-jarig meisje Sharleyne uit Hoogeveen heeft de Werkgroep Veilig Opvoeden - waarvan de Stichting Zijweg deel uitmaakt - een petitie opgesteld voor de Tweede Kamer om in actie te komen zodat Nederland het Verdrag inzake de Rechten van het Kind effectief gaat uitvoeren. Meer informatie...

Symbolische overhandiging CSW aanbevelingen
Tijdens de briefing van het Ministerie van OCW voor de 60e zitting van de Commission on the Status of Women is namens het maatschappelijk middenveld een zgn. twopager aangeboden aan plaatsvervangend directeur Emancipatie Jantina Walraven. Meer informatie...

Vrouwenstemmen in de Raad
Waarom is het percentage vrouwen in de lokale politiek zo laag en hoe kunnen we dat veranderen? Deze vragen stonden centraal bij het onderzoek Vrouwenstemmen in de raad. Ambities, belemmeringen en successen van vrouwen in de lokale politiek. Meer informatie...

Veilige werkomstandigheden voor vrouwelijke raadsleden
Haseena Bakhtali, raadslid in Nieuwegein, voegt een aanbeveling toe aan het rapport Vrouwenstemmen in de Raad van Atria: het veiliger maken van de werkomstandigheden van vrouwen in de gemeenteraad. Meer informatie...

Zorg over wegvallen geldstromen zuidelijke vrouwenorganisaties
De Womens Major Group heeft een schaduwrapportage over Nederland ingediend bij CEDAW. Ze uiten grote zorgen over het feit dat in FLOW II weliswaar meer geld beschikbaar is, maar dat het gaat naar minder organisaties die geen van allen in the global south gevestigd zijn. Meer informatie...

Rapportage College voor de Rechten van de Mens aan CEDAW
Ook het College voor de Rechten van de Mens stuurde een rapportage aan het CEDAW. Het College concludeert dat de regering een actievere rol moet aannemen in het voorkomen en bestrijden van discriminatie van vrouwen. Meer informatie...

Online tool maakt vacatures in Nederlandse boardrooms zichtbaar
Een nieuwe online tool gaat de vacatures die komende jaren ontstaan in de raden van bestuur en raden van commissarissen van Nederlandse bedrijven transparanter maken. Meer informatie...

Nieuwe app - Navigeren naar de top - werkt contraproductief
Volgens Mirella Visser, oprichter van het Centre for Inclusive Leadership en lid van de NVR Deskundigenpool, is de online tool Navigeren naar de Top die minister Bussemaker onlangs lanceerde contraproductief, een mis-app. Meer informatie...

Aanbevelingen Atria voor Emancipatiebeleid
In een brief aan de emancipatiewoordvoerders in de Tweede Kamer vergelijkt Atria de stand van het Nederlandse emancipatieproces met drie stippen op de horizon zoals geformuleerd in de Agenda voor de Toekomst. Meer informatie...

Aanbevelingen van Atria over geweld tegen vrouwen
Op 9 februari sprak de Tweede Kamer met staatssecretaris van Rijn over geweld tegen vrouwen. In een brief aan de Tweede Kamer doet Atria een aantal aanbevelingen. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2016 NVR