NVR Nieuwsbrief, 22 maart 2016


De Nieuwe Toekomst door Bussemaker als voorbeeldproject genoemd tijdens EU side event bij CSW60
Aleid van den Brink, lid van de Adviescommissie Beleidsbeinvloeding en Belangenbehartiging van de NVR, was in New York bij CSW 60 en bericht over het EU side event dat op 15 maart in New York werd georganiseerd en waar o.m. minister Bussemaker een van de sprekers was. Meer informatie...

Stap voor stap in jezelf geloven
Het project De Nieuwe Toekomst is ontwikkeld op het juiste moment en op de juiste plaats, aldus Sandra Theunissen, maatschappelijk werker bij Xonar Vrouwenopvang en -hulpverlening. Meer informatie...

Slotbijeenkomst De Nieuwe Toekomst Maastricht
In januari vond in Maastricht de slotbijeenkomst plaats van het project De Nieuwe Toekomst voor vrouwen die geweld hebben ervaren in hun leven. Middels training en coaching zetten zij stappen op weg naar economische zelfstandigheid. In april start een nieuw traject van De Nieuwe Toekomst in Maastricht. Meer informatie...

NAP 1325 III ook door NVR ondertekend
Tijdens een indrukwekkende bijeenkomst is door 60 ondertekenaars de derde versie van het Nationaal Actieplan 1325 voor de komende 4 jaren ondertekend. Ook de NVR, alsmede een aantal van haar lidorganisaties, heeft voor de implementatie van het plan getekend. Meer informatie...

Krachtgroepen Stichting Zijweg genomineerd voor Participatieprijs
NVR lidorganisatie Stichting Zijweg is met haar Krachtgroepen genomineerd voor de Participatieprijs. Uit 118 inzendingen zijn 16 initiatieven geselecteerd voor de shortlist van de Vierde Participatieprijs van Movisie. Meer informatie...

Geef vrouwen de kennis en macht om klimaatverandering het hoofd te bieden
Tekst van de inleiding over de input van het Nederlands maatschappelijk middenveld voor de CSW die Vrouwenvertegenwoordiger Marije Cornelissen hield tijdens de briefing voor de 60ste zitting van de Commission on the Status of Women bij het Ministerie van OCW. Meer informatie...

Ondernemerschap helpt om het potentieel van vrouwen te benutten
Artikel van Wim Naude en Josette Dijkhuizen van Maastricht School of Management op 8 maart jl. in De Volkskrant. Josette is lid van het bestuur van de NVR. Meer informatie...

Verbod op vrouwenbesnijdenis
98% van de meisjes in Somalie wordt het slachtoffer van vrouwenbesnijdenis. Op dit moment overweegt de overheid een verbod. Wereldwijde steun kan helpen de doorslag te geven. Laat nu van je horen: TEKEN NU. Meer informatie...

Onderzoeksrapport over vrije tijd, tijdsdruk en de arbeidsduur bij vrouwen
Minister Bussemaker heeft het resultaat van het onderzoek Lekker vrij? Vrije tijd, tijdsdruk en de arbeidsduur van vrouwen, dat in haar opdracht door SCP en Atria is uitgevoerd, op 8 maart aan de Tweede Kamer aangeboden. Meer informatie...

VWS onderstreept belang onderzoek naar gezondheid van vrouwen
De VNVA is verheugd over de extra financien die minister Edith Schippers aankondigde te investeren met als doel de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van vrouwen aanzienlijk te verbeteren. Meer informatie...

In Memoriam Tini Jansen-Bruul
Op 22 februari overleed op 79 jarige leeftijd Tini Jansen-Bruul die jarenlang als vrijwilliger actief is geweest voor de NVR. Met name toen zij samen met Marian Jongkind en Pia Band de redactie voerde van het nieuwsblad. Meer informatie...

23 maart 2016
Unie NKV Inspiratiedag
De Unie NKV zoekt een nieuwe plek in kerk en samenleving en organiseert daarom een inspiratiedag. Inbreng van vrouwen uit de lidorganisaties van de Unie, maar misschien nog wel meer inbreng van daarbuiten is heel erg welkom. Meer informatie...

6 april 2016
FAM Politieke Netwerkbijeenkomst
FAM Expertisecentrum organiseert een politieke netwerkbijeenkomst. Vrouwelijke politici delen hun ervaringen en er is een workshop debatteren over het vergroten van je overtuigingskracht. Meer informatie...

7 april 2016
Grootouders in actie voor klimaatverandering
In een aantal landen is een beweging Grandparents for Climate gestart die aandacht vraagt voor klimaatverandering. Urgenda heeft het initiatief genomen om ook in Nederland met grootouders verder te praten over de mogelijkheden meer actie te ondernemen. Meer informatie...

7 april 2016
Bijeenkomst over de aanpak van schadelijke praktijken in Nederland
Samen met Defence for Children-ECPAT organiseert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag een bijeenkomst over de aanbevelingen voor harmful practices van het comite van het Vrouwenverdrag en het comite van het Kinderrechtenverdrag Meer informatie...

13 april 2016
Dialoog Samenkracht 80+
Bijeenkomst i.h.k.v. Samenkracht80+, een project van het Oudere Vrouwen Netwerk Nederland in samenwerking met ActivAge, over de vraag: hoe kunnen 80+ ouderen meedoen en van betekenis zijn in de lokale gemeenschap? Meer informatie...

19 april 2016
Themabijeenkomst Goed voor elkaar!
De Provinciale Vrouwenraad Noord Brabant organiseert de themabijeenkomst Goed voor elkaar! over het levenstestament en financiele zaken. Meer informatie...

19 april 2016
Conferentie over rol gezinsbeleid bij implementatie SDG5
COFACE organiseert in samenwerking met het UN Focal Point on the Family de internationale conferentie Sustainable Development Goals and Gender Equality: the role of family policies and exchange of good practices. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2016 NVR