NVR Nieuwsbrief, 28 april 2016


Verslag Voorzittersoverleg 2016
Op 22 april ontving het NVR bestuur de voorzitters van de lidorganisaties voor het jaarlijks overleg. Dit overleg staat in het teken van informatie-uitwisseling. Meer informatie...

Koninklijke Onderscheidingen voor NVR coryfeeen
Twee NVR coryfeeen ontvingen op 26 april een koninklijke onderscheiding: Alice Bouman-Dentener, jarenlang Algemeen Secretaris van de NVR, en Ellen Zevenbergen-van Beek, die o.m. actief was in adviescommissies van de NVR. Meer informatie...

Award voor De Nieuwe Toekomst Zeeland
Tijdens een feestelijk en inspirerend event op 21 april in de Burgerzaal van het oude Stadhuis in Middelburg werd een van de Zeeuwse Four Freedom Awards toegekend aan het project De Nieuwe Toekomst. Meer informatie...

Manifest Huiselijk geweld te lijf
De Kring van Veiligheid roept op tot actie en herbezinning. Wat moet er gebeuren om eindelijk resultaten te boeken en een drastische teruggang van huiselijk geweld en kindermishandeling te bereiken? De Kring van Veiligheid doet daarvoor voorstellen. Meer informatie...

Campagne Trouwen tegen je wil
Eind april is onder de titel Trouwen tegen je wil de landelijk campagne tegen huwelijksdwang en achterlating gestart. De campagne roept jongeren die met een gedwongen huwelijk of achterlating te maken krijgen, op om erover te praten met iemand die ze vertrouwen of advies en hulp te vragen. Meer informatie...

Vrouwen van Nu waarschuwt voor Bisfenol A
Vrouwen van Nu waarschuwt voor het gebruik van Bisfenol A, een stof die wordt gebruikt in speelgoed, medische hulpmiddelen, verf, hard plastic verpakkingsmateriaal van voedsel en als coating aan de binnenkant van blikjes, en op deze manier in zeer kleine hoeveelheden in ons voedsel kan terechtkomen. Meer informatie...

Verklaring inzake zwangere studenten en studerende moeders
Verklaring van Proefprocessenfonds Clara Wichmann, Vereniging Vrouw en Recht, FNV Vrouw, Nederlandse Vrouwen Raad, PILP-NJCM en Steunpunt Studerende Moeders n.a.v. reactie minister Bussemaker inzake zwangere studenten en studerende moeders. Meer informatie...

12 mei 2016
Lancering Graduate Women International
Lancering van de Vereniging i.o. Graduate Women International of the Netherlands. Deze vereniging heeft als doel vrouwen en meisjes wereldwijd te empoweren door middel van onderwijs. Meer informatie...

Reactie Bussemaker op onderzoek Lekker vrij
Op 14 april heeft minister Bussemaker de Tweede Kamer een reactie gestuurd op het onderzoek Lekker vrij? Vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met de arbeidsduur van vrouwen. De minister geeft aan de resultaten mee te nemen in de voorbereiding van de arbeid- en zorgbijeenkomst eind 2016. Meer informatie...

9 mei 2016
Debriefing CSW60
Het ministerie van OCW organiseert een debriefingssessie van CSW60. Tijdens de sessie worden de ervaringen en bevindingen gedeeld van de Nederlandse delegatie en van het Nederlands maatschappelijk middenveld. Meer informatie...

Kamerbrief over uitkomsten CSW60
Minister Bussemakeer heeft de Tweede Kamer in een brief geinformeerd over de Nederlanse inzet tijdens de 60e sessie van de Commission on the Statius of Women die afgelopen maart in New York plaatsvond. Ook de uitkomsten van de CSW komen in de brief aan bod. Meer informatie...

NL versie Resolutie Sustainable Development Goals
De United Nations Regional Information Centre heeft een officieel goedgekeurde Nederlandstalige versie uitgebracht van de Resolutie over de Sustainable Development Goals. Meer informatie...

Het belang van SDG 5 voor lokale overheden
In de brochure Global Goals for Sustainable Development. Wat lokale overheden moeten weten, legt de VNG o.m. uit wat het belang voor lokale overheden is van SDG 5, Gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes bereiken. Meer informatie...

Campagne Behandel me als een dame
Onwetendheid over het vrouwenlichaam bedreigt levens. Daarom is Women Inc. de campagne Behandel me als een dame gestart, en roept iedereen op deze campagne te steunen. Meer informatie...

Oproep voor aanvragen Minorities Fellowship Programme
Tot en met 22 mei 2016 kunnen bij het Hoge Commissariaat voor Mensenrechten in Geneve aanvragen ingediend worden voor het Minorities Fellowship Programme. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2016 NVR