NVR Nieuwsbrief, 26 mei 2016


Algemene Ledenvergadering 21 mei 2016
Afgelopen zaterdag 21 mei was de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vrouwen Raad. De NVR was te gast in Rotterdam in het gebouw van lidorganisatie Dona Daria. Meer informatie...

Na 10 jaar weg bij de NVR
Aansluitend aan de Algemene Vergadering van de NVR op 21 mei 2016, werd afscheid genomen van Lotte Wouters. Ruim tien jaar is zij als beleidsmedewerker actief geweest voor de NVR. Meer informatie...

De Nederlandse Vrouwen Raad heeft drie nieuwe bestuursleden
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 21 mei 2016 zijn er drie nieuwe bestuursleden benoemd. Meer informatie...

Landelijke organisatie Vrouwen voor Vrede wordt opgeheven
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVR van 21 mei 2016 maakte voorzitter Tiny Hannink bekend dat de landelijke organisatie Vrouwen voor Vrede per 31-12-2016 wordt opgeheven. Meer informatie...

Verslag 60e CSW door vrouwenvertegenwoordiger Marije Cornelissen
Vrouwenvertegenwoordiger Marije Cornelissen heeft een verslag geschreven over haar ervaringen tijdens de CSW. De 60e CSW: een week vol inspiratie en informatie. Meer informatie...

De overeengekomen conclusies van CSW60
Van 14 tot en met 24 maart 2016 vond de 60e zitting plaats van de Commission on the Status of Women (CSW). De belangrijkste uitkomst van de CSW zijn de overeengekomen conclusies, de Agreed Conclusions, over het thema van elk jaar. Meer informatie...

Vrouwen gaan iets meer uren werken als hun man werkloos wordt
Het onderzoek Werkloos toezien? van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gaat over de gevolgen van de economische crisis op de verschillen tussen mannen en vrouwen. Aanleiding voor het SCP-rapport was de verwachting dat de crisis zou leiden tot een andere taakverdeling tussen mannen en vrouwen. Meer informatie...

8 juni 2016
Muziektheater Tot het komt...
Via de lidorganisatie Vouwenplatform Carree: Tot het komt. is een tragikomisch muziektheater over een vrouw van 50 die volledig de weg kwijt is als niemand haar liket. Meer informatie...

8 juni 2016
EU-Expertmeeting
AGE Platform Europe en het Active80+ Consortium organiseren een EU-expertmeeting op 8 juni 2016 van 14.00 tot 18.00 uur in Den Haag. Oudere Vrouwen Netwerk - Nederland is betrokken bij dit project. Meer informatie...

30 mei 2016
Kom ook naar de eerste Haags Emancipatie Netwerk bijeenkomst (HEN)
Emancipatie is niet direct te meten. Het is niet voor iedereen duidelijk wat emancipatie nu precies inhoudt en waar men op moet letten bij het formuleren van beleid. Kortom, genoeg te bespreken en vooral om met elkaar te bespreken tijdens de eerste HEN bijeenkomst 30 mei 2016 van 17.00uur tot 20.00uur. Meer informatie...

31 mei 2016
Meld je aan voor de Agora Summer School
De European Womans Lobby (EWL) zoekt kandidaten die mee wilen doen aan hun tweede feministiesche zomer school van 7 tot 11 september 2016 in Brussel. Aanmelden voor 31 mei 2016. Meer informatie...

Verklaring AGE Platform Europe over leeftijdsdiscriminatie
Het AGE Platform Europe heeft een verklaring uitgebracht over Structural Ageism: leeftijdsdiscriminatie. Meer informatie...

4 juni 2016
Workshopdag Empowerment St. Zijweg
Op zaterdag 4 juni organiseert Stichting Zijweg in Utrecht haar 10e E(mpowerment)-day. Het is een dag om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en op krachten te komen. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2016 NVR