NVR Nieuwsbrief, 14 juli 2016
Het project De Nieuwe Toekomst is eind juni 2016 succesvol afgerond. De Nederlandse Vrouwen Raad en de Federatie Opvang die gezamenlijk de landelijke coördinatie van dit project voerden, beraden zich op een vervolg. Meer informatie: info@de-nvr.nl, 070-3469304; info@opvang.nl, 033-4615029.

Effecten methodiek De Nieuwe Toekomst
Uit de effectmeting van het project De Nieuwe Toekomst, dat eind juni is afgerond, blijkt dat de meerderheid van de deelneemsters flinke stappen heeft gezet op de Participatieladder en daadwerkelijk geactiveerd is richting werk, vrijwilligerswerk of opleiding. Meer informatie...

De Nieuwe Toekomst leert vrouwen zich te herpakken
Vrouwen in de vrouwenopvang moeten zich uiteindelijk herpakken, zegt beleidsmedewerker Joan Beemer. Bij De Nieuwe Toekomst helpen de coaches de vrouwen stappen te zetten en hun zelfredzaamheid te vergroten. Daarom heeft Maastricht subsidie verleend aan dit project. Meer informatie...

Wat kost huiselijk geweld? Wat levert De Nieuwe Toekomst op?
In verschillende onderzoeken zijn schattingen berekend van de kosten van huiselijk geweld. Ook zijn er schattingen berekend van wat een project als De Nieuwe Toekomst oplevert. Bijv. activering van een deelneemster van De Nieuwe Toekomst naar betaald werk levert de gemeente een besparing op de bijstand op van ca. € 12.000 op jaarbasis. Meer informatie...

Een duwtje om naar buiten te gaan
Het beste voor mij was de ontmoeting met Regien als coach. Zij heeft mij het duwtje gegeven om naar buiten te gaan, zegt De Nieuwe Toekomst deelneemster Suus. Suus doet nu vrijwilligerswerk, is van haar schulden af en heeft contact gezocht met een zorgorganisatie om te leren met geld om te gaan. Meer informatie...

Een idee voor haar toekomst
Ik heb nu een idee voor de toekomst van mij en mijn kinderen, zegt Dong die met succes het traject De Nieuwe Toekomst in Limburg doorliep. Zij wil een schoonheidssalon starten. Met haar ondernemingsplan won zij in een aanvullende cursus de eerste prijs. Meer informatie...

Zij durft nu om hulp te vragen
Zij durft en heeft het lef om hulp te vragen zodat ze weer verder kan komen, zegt Inge die als coach deelneemster Maria begeleidde in het traject De Nieuwe Toekomst. Maria volgt inmiddels de opleiding Maatschappelijke Zorg om later een passende baan te vinden. Meer informatie...

Inforeeks over De Nieuwe Toekomst
Ter afronding van het project De Nieuwe Toekomst is een uitgave van de NVR Inforeeks verschenen geheel gewijd aan het project. Hierin leest u o.m. een toelichting op de methodiek, een beschrijving van de effecten in de projectperiode, en interviews met deelneemsters en hun coach over wat het project voor hen betekend heeft. Meer informatie...

De Nieuwe Toekomst in Limburg
In Limburg is het project De Nieuwe Toekomst uitgevoerd in Maastricht en Roermond. Zie de berichtgeving over het project in Limburg. Meer informatie...

De Nieuwe Toekomst in Noord Holland
In Noord Holland is het project De Nieuwe Toekomst uitgevoerd in Haarlem en Zaanstad. Zie de berichtgeving over het project in Noord Holland. Meer informatie...

De Nieuwe Toekomst in Overijssel
In Overijssel is het project De Nieuwe Toekomst uitgevoerd in Enschede en Zwolle. Zie de berichtgeving over het project in Overijssel. Meer informatie...

De Nieuwe Toekomst in Zeeland
In Zeeland is het project De Nieuwe Toekomst uitgevoerd op Walcheren (Vlissingen) en in Zeeuws Vlaanderen (Terneuzen). Zie de berichtgeving over het project in Zeeland. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2016 NVR