NVR Nieuwsbrief, 15 november 2016


Bussemaker creëert rookgordijn rond vrouwenrechten. VN-comité ontzet over negeren van afspraken.
Op 10 november ondervroegen leden van het VN-verdragscomité de Nederlandse regering over hoe Nederland het VN-Vrouwenverdrag nakomt. Lees hier de onderwerpen waarop de minister is ondervraagt. Meer informatie...

Afscheid en opvolging Aleid van den Brink Observatorium EWL
Afgelopen vrijdag 4 november hebben we afscheid genomen van Aleid van den Brink als vertegenwoordiger bij het observatorium van the European Women's Lobby en als lid van de Commissie Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging. Essa Reijmers gaat haar opvolgen. Hier een afscheid en een introductie van de dames. Meer informatie...

Voer De Nieuwe Toekomst uit in uw Gemeente
Elke gemeente kan De Nieuwe Toekomst uitvoeren. Lees hier wat De Nieuwe Toekomst is en hoe u het ook in uw gemeente kan uitvoeren. Het is mogelijk op subsidie te krijgen van OCW. Meer informatie...

Toekenning subsidie provincie voor Vrouwenplatform Carree voor DNT
Woensdag 28 september jl. was het feest bij onze lidorganisatie Vrouwenplatform Carree. De ingediende subsidie aanvraag voor o.a. De Nieuwe Toekomst is goedgekeurd door de provincie. Meer informatie...

25 november 2016
Orange The World 25/26 november met UN Women NL
De Verenigde Naties hebben 25 jaar geleden 25 november uitgeroepen als internationale ”Dag tegen geweld tegen vrouwen“ en oranje gekozen als kleur van de hoop. UN Women Nederland wil Nederland Oranje kleuren. Doen jullie mee? Meer informatie...

Doe mee met het Wikiproject Gendergap en verklein de genderkloof op wikipedia
Wikimedia heeft contact gezocht met de NVR over het feit dat er een genderkloof is op wikipedia. Er zijn weinig artikelen over vrouwenonderwerpen en hier moet verandering inkomen. De NVR steunt dit initiatief en wil het graag onder de aandacht brengen. Meer informatie...

De NVR ondertekent statement beleid van UN Women over sekswerk
Organisaties van sekswerkers, vrouwenrechten- en mensenrechtenorganisaties (waaronder de NVR) hebben een statement ondertekent naar aanleiding van een oproep van UN Women over de ontwikkeling van beleid over de rechten van sekswerkers. De deadline voor ondertekening van het statement is 31 oktober. Meer informatie...

17 november 2016
Netwerkdiner GAIA in Utrecht
Onze lidorganisatie GAIA organiseert donderdag 17 november van 17.00-21.30uur een netwerkdiner in Utrecht. Kom ook! Meer informatie...

21 november 2016
EU enlargement to the Western Balkans: What role for women entrepreneurs?
Op maandag 21 november 2016 organiseert WEP - Women Entrepreneurship Platform-- in samenwerking met DG NEAR en (onze bijna lidorganisatie) de WBII een conferentie in het Huis van Europa. EU enlargement to the Western Balkans: What role for women entrepreneurs? (Engels) Meer informatie...

25 november 2016
Uitnodiging bijeenkomst: De kracht van vrouwen in de politiek
Onze lidorganisatie Fam! Netwerk organiseert op 25 november de bijeenkomst over vrouwen in de politiek. Hoe druk je je vrouwelijke stempel in de vaak mannelijke politieke wereld zonder je vrouw-zijn te verliezen? Bereik je meer met vrouwelijk leiderschap? Meer informatie...

25 november 2016
OrangeTheWorld 25 november met Vrouwenplatform Carre en de Soroptimisten
Op 25 november, internationale dag tegen geweld tegen vrouwen, is er de oproep Orange The World. Onze lidograniaties Vrouwenplatform Carree en Soroptimist International organiseren een oranje evenement in Zwolle om aandacht te vragen voor deze dag. Kom ook! Meer informatie...

26 november 2016
25 nov benefietdiner en 26 nov bijeenkomst Stop Geweld Tegen Vrouwen
Op vrijdag 25 november MVR en Save Home benefietdiner op de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Op zaterdag 26 november organiseert MVR een bijeenkomst over geweld tegen vrouwen. Meer informatie...

7 december 2016
Stichting Zijweg genomineerd voor de vrijwilligersprijs 2016
Onze lidorganisatie Stichting Zijweg is genomineerd voor de vrijwilligersprijs 2016. Je hebt tot 7 december om op hen te stemmen. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2016 NVR