NVR Nieuwsbrief, 20 december 2016


Vrouwenemancipatie vordert langzaam. Emancipatiemonitor 2016
Op 13 december 2016 is de emancipatiemonitor 2016. De verschillen tussen vrouwen en mannen op deze terreinen zijn in tien jaar tijd kleiner geworden, maar minder snel dan in de beginjaren van het emancipatiebeleid werd gedacht. Meer informatie...

Uitbreiding kraamverlof partners van vrouwen die net zijn bevallen in de ijskast?
De Raad van State heeft in november een negatief advies uitgegeven over het uitbreiden van het kraamverlof van partners van vrouwen die net zijn bevallen. De NVR vindt dat het wetsvoorstel uitgewerkt dient te worden. Meer informatie...

De Nederlandse Vrouwen Raad draagt Jamila Aanzi voor als vrouwenvertegenwoordiger AVVN 2017.
De Nederlandse Vrouwen Raad draagt Jamila Aanzi voor als vrouwenvertegenwoordiger in de Koninkrijksdelegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2017. Meer informatie...

Vrouwen zullen dupe zijn van automatisering< NVR in de Volkskrant
De NVR heeft een opiniestuk geschreven over de SER en haar Verkenning Mens en Techniek en het gebrek aan aandacht voor de achterstandspositie van vrouwen op de arbeidsmarkt in deze verkenning. Dit opiniestuk is maandag 21 november 2016 gepubliceerd in de Volkskrant. Meer informatie...

Verslag Algemene Ledenvergadering 24 november 2016
Donderdag 24 november 2016 was de Algemene Ledenvergadering van de NVR in de mooie raadszaal in het stadhuis in Zwolle. Meer informatie...

Orange The World! Make the World Orange
Gisteren 24 november is het startsein gegeven voor 16 dagen van actie tegen geweld tegen vrouwen: Orange The World. Meer informatie...

EWL boekje "From conflict to peace?" aangeboden aan OCW
Vrijdag 18 november hebben Anke Vervoord en Tonny Filedt Kok namens de NVR het boekje "From conflict to peace? #WomensVoices" overhandigd aan Jacqueline Prins, directeur Emancipatie van OCW. Meer informatie...

Stichting Zijweg zoekt bestuursleden: secretaris en penningmeester
Onze lidorganisatie Stichting Zijweg zoekt bestuursleden (onbezoldigd). Ze zijn momenteel op zoek naar een peningmeester en secretaris. Interesse? Mail naar bureau@stichtingzijweg.nl Meer informatie...

Oproep brief sturen initiatiefwet herziening partneralimentatie
In de Algemene Ledenvergadering heeft Marjan Nieuwenhuis van onze lidorganisatie WOUW de actie over de inintatiefwet herziening partneralimentatie uitgelegd. Zij roept de lidorganisaties op om een brief te sturen. Meer informatie...

Conclusie CEDAW-comité: Nederland moet mensenrechten van vrouwen beter waarborgen
Het Vrouwenrechtencomité van de Verenigde Naties (CEDAW-comité) heeft de balans opgemaakt. De conclusie van het comité is duidelijk: Nederland kan veel meer doen om de mensenrechten van vrouwen beter te waarborgen. Meer informatie...

De NVR ondertekent statement beleid van UN Women over sekswerk
Organisaties van sekswerkers, vrouwenrechten- en mensenrechtenorganisaties (waaronder de NVR) hebben een statement ondertekent naar aanleiding van een oproep van UN Women over de ontwikkeling van beleid over de rechten van sekswerkers. Meer informatie...

2017 is het Europese jaar van Geweld Tegen Vrouwen
Naar aanleiding van de internationale dag van geweld tegen vrouwen, 25 november, heeft de Europese commissie een jaar met gefocuste acties om het geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen gelanceerd. Meer informatie...

Inbreng NVR Algemen Overleg Emancipatie OCW
Op 27 oktober 2016 was het Algemeen Overleg Emancipatie van OCW. De NVR heeft van tevoren haar inbreng opgestuurd naar de vaste commissie OCW en emancipatiewoordvoerders. Meer informatie...

19 januari 2017
Uitnodiging nieuwjaarsontvangst FAM!
Onze lidorganisatie FAM! Netwerk organiseert op donderdag 19 januari een nieuwjaarsontvangst: Vrouwelijk talent in de schrijnwerpers. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2016 NVR