NVR Nieuwsbrief, 6 februari 2017
Dit is een extra nieuwsbrief, want de NVR zoekt drie nieuwe bestuursleden en een nieuwe voorzitter! Verder in deze nieuwsbrief: de Streefcijferwet, SuperPloumen en Kies een Vrouw: bijeenkomsten omtrent te verkiezingen.

20 februari 2017
Bestuursleden NVR gezocht!
De NVR zoekt 3 nieuwe Algemeen Bestuursleden met ervaring in subsidierelaties, communicatie en/of internationale zaken wegens het aflopen van de termijn van een drietal huidige bestuursleden. Meer informatie...

20 februari 2017
NVR zoekt voorzitter!
Vacature Voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). De NVR zoekt een voorzitter van haar bestuur. De voorzitter van het bestuur van de NVR zit de vergaderingen voor, functioneert als boegbeeld van de NVR en stuurt de organisatie aan. Meer informatie...

Steefcijferwet m/v verlengd
Op 19 januari 2017 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ter verlenging van de zogenaamde ‘streefcijferwet’ als hamerstuk aangenomen, zonder discussie of debat. Meer informatie...

SuperPloumen richt fonds SHE DECIDES op
Op maandag 23 januari heeft de nieuwe Amerikaanse President Trump de Global Gag Rule opnieuw ingevoerd. Minister Ploumen heeft als tegenreactie het fonds She Dicides opgericht. De NVR steunt Ploumen. Meer informatie...

NVR in gesprek met voorzitter SER Mariette Hamer
In 2016 heeft de NVR werk gemaakt om een gesprek te krijgen met de SER. In dat gesprek pleitte de NVR bij Mariette Hamer voor een zetel in de SER voor vrouwenbelangen. Meer informatie...

15 maart naar de stembus. Kies een Vrouw
Op 15 maart 2017 mogen we weer naar de stembus. Kies strategisch en stem op een vrouw! Hoeveel % van de Kamerleden is vrouw. Ik kies op een vrouw omdat... Meer informatie...

8 februari 2017
Startbijeenkomst Kweekvijfertraject: 'Meer vrouwen in de Politiek'
Onze lidorganisatie FAM! Netwerk organiseert een kweekvijfertraject voor politiek geïnteresseerde vrouwen. Op 8 februari is de startbijeenkomst in Roermond. Kom ook. Meer informatie...

10 februari 2017
Waarom en op wie ga je stemmen op 15 maart?
Onze lidorganisatie Zeeuws Vrouwen Platform organiseert in samenwerking met ProDemos een Verkiezingsspecial op vrijdag 10 februari 2017 in de filmzaal van de Abdij te Middelburg Meer informatie...

3 maart 2017
Vrouwenweek 2017. De kracht van samen.
Onze lidorganisatie Vrouwen van Nu organiseert een Vrouwenweek Event op 3 maart 2017 in Utrecht. Thema: De Kracht van Samen. Met wie doe jij 't. Meer informatie...

6 maart 2017
HEN bijeenkomst politieke participatie
Het Haags Emancipatie Netwerk (HEN) organiseert samen met ProDemos een informatiebijeenkomst over de verkiezingen in Den Haag. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2017 NVR