NVR Nieuwsbrief, 3 maart 2017
Woensdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag, deze nieuwsbrief staat vol met bijeenkomsten rondom 8 maart. De focus ligt dit jaar op geweld tegen vrouwen, één van de speerpunten van de NVR. De NVR en haar lidorganisatie Stichting Zijweg hebben de verkiezingsprogramma's doorgespit op maatregelen tegen geweld, de uitkomst was niet verrassend. Ga stemmen 15 maart, stem strategisch en Kies een Vrouw!

15 maart naar de stembus. Kies een Vrouw
Op 15 maart 2017 mogen we weer naar de stembus. Kies strategisch en stem op een vrouw! Hoeveel % van de Kamerleden is vrouw. Ik kies op een vrouw omdat... Meer informatie...

Huiselijk geweld nauwelijks in verkiezingsprogramma's
De NVR heeft samen met haar lidorganisatie Stichting Zijweg een persbericht verstuurd over de verkiezingsprogramma's waarin nauwelijks aandacht is voor huiselijk geweld, geweld tegen vrouwen / kinderen / ouderen. Het gebrek aan aandacht baart ons zorgen. Meer informatie...

Politieke sekswijzer. De stemwijzer over seksualiteit, gelijkheid en eigen keuzes
De NVR ondersteunt het initiatief van de gendersensitieve stemwijzer: de politieke stemwijzer, want seksualiteit, gelijkheid, eigen keuzes, het is allemaal politiek. Meer informatie...

5000 bedrijven aan de lat voor 30% streefcijfer vrouwen aan top
Alle 5000 Nederlandse bedrijven die onder net verlengde Wet bestuur en toezicht vallen moeten aan de slag om meer vrouwen in de top van hun bedrijf te krijgen, om zo het streefcijfer van 30% te halen. De NVR ondersteunt deze actie van minister Bussemaker. Meer informatie...

Geweld tegen vrouwen hier ‘geculturaliseerd’
Eén van de speerpunten van de NVR is geweld tegen vrouwen. Renée Römkens bijzonder hoogleraar Gender-Based Violence en directeur van Atria houdt 3 maart een oratie over geweld tegen vrouwen. "Ook witte, westerse, christelijke, joodse mannen legitimeren het" Meer informatie...

Briefing ter voorbereiding van de 61e CSW
Op 16 februari kwamen verschillende organisaties bij een op het ministerie van OCW voor de briefing ter voorbereiding van de 61e CSW: ‘Women’s Economic Empowerment in the Changing World of Work’. Jamila Aanzi, onze vrouwenvertegenwoordiger sprak daar de zaal toe. Meer informatie...

Schrijf mee en verklein de gendergap op wikipedia
Schrijf of bewerk een artikel op Wikipedia, bijvoorbeeld over een vrouwelijke hoogleraar, politicus of activist. Zorg dat de gendergap op wikipedia wordt verkleint. Meer informatie...

3 maart 2017
Vrouwenweek 2017. De kracht van samen.
Onze lidorganisatie Vrouwen van Nu organiseert een Vrouwenweek Event op 3 maart 2017 in Utrecht. Thema: De Kracht van Samen. Met wie doe jij 't. Meer informatie...

4 maart 2017
Schrijf mee met wikipedia voor internationale vrouwendag
Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. In het kader van deze dag besteed Wikipedia extra aandacht aan de vrouw. Er zijn diverse bijeenkomsten in het land waar je aan kunt schuiven én er zijn online activiteiten. Meer informatie...

6 maart 2017
HEN bijeenkomst politieke participatie
Het Haags Emancipatie Netwerk (HEN) organiseert samen met ProDemos een informatiebijeenkomst over de verkiezingen in Den Haag. Meer informatie...

8 maart 2017
“Niet langer langs de hijlijn staan” - D66 bijeenkomst over vrouwen in de politiek
Op indernationale vrouwendag organiseert D66 de bijeenkomst: “Niet langer langs de hijlijn staan”, over vrouwen in de politiek en diversiteit in het zakenleven. Met als keynote speaker Mirella Visser, verbonden aan de NVR. Meer informatie...

8 maart 2017
Celebration of International Women’s Day 2017 Be Bold For Change
Onze lidorganisatie Women's Business Initiative International (WBII) organiseert op 8 maart internationale vrouwendag met als thema: "Be Bold for Change". Let op: voertaal is Engels. Meer informatie...

8 maart 2017
Avond over vrouwenrechten op Internationale Vrouwendag
Onze lidorganisatie Vrouwen in de PvdA (ViP) organiseren op Internationale Vrouwendag op 8 maart in Bar Beton op het Centraal Station in Utrecht vanaf 19.00 uur een avond over vrouwenrechten. Meer informatie...

9 maart 2017
Na 100 jaar vrouwenkiesrecht nu: “Kies een vrouw ….”
De Nederlandse Vrouwen Raad is gevraagd te spreken bij Stadmakerij Lelystad over 100 jaar vrouwenkiesrecht en onze campagne Kies een Vrouw. Kom ook 9 maart om 20uur naar de bibliotheek in Lelystad. Meer informatie...

11 maart 2017
FNV Ladies Right Day
Op zaterdag 11 maart organiseert onze lidorganisatie FNV Vrouw FNV Ladies Right Day in het kader van internationale vrouwendag 8 maart. Save the date en zet de datum alvast in je agenda. Meer informatie...

18 maart 2017
Corrie Hermannprijs Symposium ‘Vrouw zijn maakt een verschil’
Op zaterdag 18 maart organiseert onze lidroganisatie VNVA een symbosium 'Vrouw zijn maakt het verschil' in Utrecht. Kom ook en geef je op. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2017 NVR