NVR Nieuwsbrief, 17 mei 2017
In deze nieuwsbrief: Brief naar het parlement en gesprek met OCW over de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Een update van Jamila Aanzi. Raad van Europa ondertekent de Istanbul Conventie. The Dutch Elections from a feminist perspective en meer.

Brief SER Advies 'Een werkende combinatie'
De NVR heeft een brief gestuurd naar de leden van de Eerste en Tweede Kamer over het SER Advies 'Een werkende combinatie' en vaderschapsverlof. Meer informatie...

OCW in gesprek met NVR over impact digitalisering op de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt
Op 1 mei jl. brachten vertegenwoordigers van het ministerie van OCW een bezoek aan de NVR. Doel was een consultatie met de NVR over de effecten van digitalisering en automatisering op de arbeidsmarktpositie van vrouwen in verband met een verkennend onderzoek van OCW op dit thema. Meer informatie...

Time flies when you’re having fun!
Onze vrouwenvertegenwoordiger Jamila Aanzi heeft een nieuwe weblog geschreven: Time flies when you're having fun! Meer informatie...

EU ondertekent de Istanbul Conventie
Afgelopen donderdag 11 mei heeft de Raad van Europa besloten om de Istanbul Conventie te tekenen over het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Meer informatie...

The Dutch Elections 2017 from a feminist perspective
Vertegenwoordigers van de European Women's Lobby hebben een blogpost geschreven over de Nederlandse verkiezingen. Let op het is in het Engels. Meer informatie...

18 mei 2017
Vacature Senior beleidsmedewerker Taskforce Vrouwenrechten en Gendergelijkheid
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt een Senior beleidsmedewerker Taskforce Vrouwenrechten en Gendergelijkheid Meer informatie...

28 mei 2017
WIZO symposium: Vrouwkracht bundelen: zin of onzin?
Onze lidorganisatie WIZO organiseert op 28 mei een symposium over 'Vrouwkracht bundelen: zin of onzin?'. Het wordt een mini-symposium met inspirerende powervrouwen uit Israël en Nederland. Meer informatie...

1 juni 2017
Bijeenkomst Access to Justice van Netwerk VN-Vrouwenverdrag
Op 1 juni is er de bijeenkomst Access to Justice van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag. Een bijeenkomst over toegang voor vrouwen tot het recht. Meer informatie...

1 juni 2017
Word vrijwilliger bij Hollaback! Nederland
De organisaties Hollaback! Nederland zoekt vrijwilligers. Hollaback! is een beweging die zich inzet om een einde te maken aan seksuele en discriminerende intimidatie in de publieke ruimte. Aanmelden tot 1 juni. Meer informatie...

10 juni 2017
Stichting Zijweg organiseert E-day in Amsterdam
Onze lidorganisatie Stichting Zijweg organiseert op 10 juni een E-day in Amsterdam. De ontmoetingsdag voor vrouwen uit heel Nederland die in een relatie zitten of hebben gezeten met huiselijk geweld. Meer informatie...

15 juni 2017
Gecertificeerde cursus Gender Trainer
KIT en UN Women geven een gecertificeerde cursus voor Gender Trainers van oktober 2017 tot april 2018. Meer informatie in het Engels. Meer informatie...

18 juni 2017
FNV Vrouw zoekt penningmeester en secretaris
Onze lidorganisatie FNV Vrouw zoekt een penningmeester en secretaris (onbezoldigd). Reageren voor 18 juni. Meer informatie...

2 oktober 2017
Symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid
Save the date! Op 2 Oktober 2017 organiseert de NVR samen met NVVH, Passage en Vrouwen van Nu het Symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid. Kom ook! Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2017 NVR