NVR Nieuwsbrief, 7 juni 2017
Nenita La Rose nam de voorzittershamer over van Dorenda Gerts. In deze nieuwsbrief interviews met de komende en gaande vrouw. Verder een korte kennismaking met de nieuwe bestuursleden en de nieuwe lidorganisaties die de NVR tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 mei jl. verwelkomde. En uiteraard nieuws van lidorganisaties en samenwerkingspartners.

Nieuwe voorzitter voor Nederlandse Vrouwen Raad
Nenita La Rose-Lont (61) is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad. Zij volgt Dorenda Gerts op die per 20 mei jl. haar voorzitterschap heeft beëindigd. Meer informatie...

Interview voorzitter Nenita La Rose
Nenita La Rose-Lont, nieuwe voorzitter van de NVR: "Ik wil mij inzetten voor een versterking van het netwerk en voor een nog veel grotere zichtbaarheid van het platform. Hoe zichtbaarder het platform hoe krachtiger de boodschap van het netwerk kan doorklinken." Meer informatie...

Afscheid van Dorenda Gerts
De Algemene Ledenvergadering van 20 mei was voor voorzitter Dorenda Gerts de laatste. Na 3,5 jaar voorzitterschap nam zij afscheid. Meer informatie...

Interview vertrekkend voorzitter Dorenda Gerts
Dorenda Gerts bij haar vertrek als voorzitter: "Blijf de waarde van de NVR zien. De vertegenwoordigende functie van zo verschrikkelijk veel vrouwen, van zo heel veel betrokken vrouwen.” Meer informatie...

Drie nieuwe leden voor NVR bestuur
Behalve een nieuwe voorzitter heeft het NVR bestuur nog drie nieuwe leden. Het gaat om Katelien Groenendijk, Marijke Jongbloed en Carla Wijers. Meer informatie...

Twee nieuwe lidorganisaties voor de NVR
De NVR is verheugd om weer twee nieuwe organisaties in haar ledenbestand te mogen opnemen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 mei werden Vrouw Aktief en Platform Zijn van harte als lid welkom geheten. Meer informatie...

NVR Jaarverslag 2016
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 mei is het Jaarverslag over 2016 van de NVR goedgekeurd. Meer informatie...

FNV Vrouw start opnieuw met De Nieuwe Toekomst in Zaanstad
FNV Vrouw gaat opnieuw van start met het project De Nieuwe Toekomst in Zaanstad en zoekt vrijwillige coaches voor de ondersteuning van de deelneemsters, vrouwen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. Meer informatie...

Campagne #zelfgekozen
NVR lidorganisatie Femmes for Freedom heeft het idee ontwikkeld voor een campagne over het recht om verliefd te zijn en dit aan verschillende gemeenten aangeboden. De gemeente Rotterdam is de eerste die de stap heeft genomen om de campagne uit te voeren. Meer informatie...

Online rekentool geeft (aanstaande) ouders inzicht in financiële gevolgen van kinderen
Begin juni hebben WOMEN Inc. en het Nibud de WerkZorgBerekenaar gelanceerd. Deze online rekentool geeft (aanstaande) ouders meer inzicht in hun (toekomstige) financiële situatie. Meer informatie...

Teken de petitie Rise up against violence
Het commitment van de EU om de Istanbul Conventie te ondertekenen is een 1ste stap. De echte strijd over de bescherming die de Conventie vrouwen kan bieden begint bij de onderhandelingen over de uitvoering. Teken de petitie om het belang van een goede uitvoering te onderstrepen. Meer informatie...

10 juni 2017
WILPF bijeenkomst over functie en doel VN Veiligheidsraad
WILPF organiseert op 10 juni een werkplaatsbijeenkomst over functie en doel van de VN Veiligheidsraad. Dit naar aanleiding van het toekomstige lidmaatschap van Nederland van deze raad. Meer informatie...

23 juni 2017
Bijeenkomst ‘Meer vrouwen in de politiek’
Vrouwen uit Amsterdam die nog niet actief zijn bij een politieke partij en graag eens op een informele manier kennis willen maken met de politiek kunnen op 23 juni vanaf 18.30 uur terecht in Pakhuis de Zwijger. Meer informatie...

27 juni 2017
Aanstormend politiek talent in beeld
Op 27 juni presenteert FAM Netwerk het aanstormend politiek talent dat in de kweekvijver #MVIP (Meer Vrouwen In de Politiek) in de afgelopen maanden is opgeleid. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2017 NVR