NVR Nieuwsbrief, 19 juli 2017
De NVR wenst iedereen een fijne zomer(vakantie)! Tijdens de zomer gaat onze voorzitter Nenita La Rose door met haar verkenningsronde langs de lidorganisaties. Kies een Vrouw is weer van start met een oproep voor vrouwen om zich vooral kandidaat te stellen voor de gemeenteraad. De NVR heeft zich aangesloten bij Platform Vader Zoekt Verlof en vrouwenvertegenwoordiger Jamila Aanzi vraagt om input voor haar speech in oktober. Vergeet niet de Pride Walk 29 juli in Amsterdam!

Het percentage vrouwen in de raad moet omhoog!
Volgend jaar maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Het percentage vrouwen in de gemeenteraden moet omhoog! Stel je kandidaat! Meer informatie...

Bericht van de voorzitter Nenita La Rose
Onze nieuwe voorzitter Nenita La Rose is bezig met een verkenningsronde langs de lidorganisaties en partners. Lees hier haar verhalen. Meer informatie...

Halverwege, dus INPUT GEVRAAGD!
Onze vrouwenvertegenwoordiger Jamila Aanzi is halverwege haar jaar. Tijd voor een update, maar vooral: tijd om te vragen om input voor haar speech in oktober. Meer informatie...

NVR sluit zich aan bij Platform Vader Zoekt Verlof
De NVR heeft zich aangesloten bij platform Vader Zoekt Verlof. Ook de NVR is voor een significante uitbreiding van het vaderschapsverlof / ouderschapsverlof. Meer informatie...

Ondertekening overeenkomst De Nieuwe Toekomst.
Op dinsdag 4 juli is de overeenkomst tussen FO en NVR over De Nieuwe Toekomst getekend en hebben de voorzitters elkaar ontmoet. Een mooie bekrachtiging van de samenwerking tussen deze organisaties. Meer informatie...

Final report Gender Election Observation Mission
Onze lidorganisatie Gender Concern International heeft de verkiezingen van afgelopen maart geobserveerd vanuit een Gender perspectief. Wij willen het rapport graag delen. Meer informatie...

#meervrouwenaantafel! 21 jonge vrouwen met expertise en lef!
De NVR ondersteunt de oproep van de NJR voor meer vrouwen aan tafel. De NVR heeft een deskundigenpool van meer dan 50 vrouwen die ook graag aanschuiven aan tafel. Meer informatie...

Loud and united: European Women’s Lobby Observatory pleit voor échte verandering
Essa Reijmers is namens de NVR bij de vergadering van de EWL Observatory on Violence Against Women geweest op 8 juni. Lees hier haar verslag Meer informatie...

Terugblik Expertmeeting FEM Talks NL - Naar een genderinclusieve economie
Terugblik op de eerste bijeenkomst van FEM Talks NL die de NVR op 24 mei organiseerde in het Huis van Europa. Thema van de bijeenkomst: Naar een genderinclusieve economie. Meer informatie...

Steun lobby van VOV voor vrouwelijke burgemeester in Tilburg
De VOV wil stimuleren dat Topvrouwen solliciteren voor de functie van burgemeester in Tilburg die binnenkort vacant wordt, en heeft uw hulp en ondersteuning daarbij nodig. Meer informatie...

29 juli 2017
March for PRIDE in Amsterdam!
De NVR ondersteunt de Amsterdam Pride Walk 29 juli samen met de Women's March. Kom ook 29 juli en Show your Pride! Meer informatie...

2 oktober 2017
Symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid
Uitnodiging! Op 2 oktober 2017 organiseert de NVR samen met NVVH, Passage, Vrouwen van Nu en Zonta Nederland het Symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid. Kom ook! Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2017 NVR