NVR Nieuwsbrief, 25 oktober 2017
In deze nieuwsbrief: De reactie van de NVR op het regeerakkoord. Statement van vrouwenvertegenwoordiger Jamila Aanzi in NY. #Metoo. Voortgang van de allianties. Nieuwe berichten van onze voorzitter Nenita La Rose en meer...

‘Vertrouwen in de toekomst’, helaas niet voor ons allemaal
De Nederlandse Vrouwen Raad komt na een eerste analyse van het regeerakkoord, aan de hand van de door ons in september aangedragen drie thema’s voor de onderhandelingen, tot de volgende conclusies Meer informatie...

Statement Jamila Aanzi bij de AVVN
Op donderdag 5 oktober, 21.30 Nederlandse tijd, droeg onze vrouwenvertegenwoordiger Jamila Aanzi haar statement voor bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over: Women’s economic empowerment in the changing world of work. Meer informatie...

Helaas geen 50/50 kabinet
De bewindspersonen van het nieuwe kabinet Rutte III zijn bekent: 14 mannen en 10 vrouwen en weinig diversiteit. Helaas dus geen 50/50 kabinet of een afspiegeling van de samenleving. Meer informatie...

Vrouwen spreken uit met #Metoo
Overal over de wereld vertellen vrouwen dat ze te maken hebben gehad met intimidatie of geweld met de #MeToo. Er is een beweging gaande. De geest is uit de fles en gaat niet meer terug. Lees hier meer over #MeToo Meer informatie...

Voortgang allianties Samen werkt het! en Werk.en.de.Toekomst
Voortgang allianties Samen werkt het! en Werk.en.de.Toekomst. De definitieve begroting is ingediend. Meer informatie...

Gender Equality Index 2017: vooruitgang in een slakkengang
Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) heeft een index gemaakt over gender gelijkheid in Europa. Nederland staat op de 4e plek. Als het gaat om gelijkheid tussen mannen en vrouwen gaan we met een slakkengang vooruit en op sommige gebieden gaan we er zelfs op achteruit. Meer informatie...

Financieel kwetsbaren vaker vrouw
Het CBS heeft een rapport uitgebracht over hoeveel Nederlanders in 2016 niet economisch zelfstandig waren en dus financieel kwetsbaar. Uit dat rapport blijkt dat merendeel van de financieel kwetsbaren vrouw is. Meer informatie...

Bericht van de voorzitter Nenita La Rose
Onze nieuwe voorzitter Nenita La Rose is bezig met een verkenningsronde langs de lidorganisaties en partners. Lees hier haar verhalen. Meer informatie...

Nieuw armoedeproject FNV Vrouw
Onze lidorganisatie FNV Vrouw heeft op dinsdag 17 oktober haar nieuwe armoedeproject gelanceerd. Met het nieuwe project ‘Beter Armoedebeleid voor Vrouwen’ willen ze armoede onder vrouwen (en hun kinderen) tegen gaan. Meer informatie...

3 november 2017
Equal Pay Day
De FNV organiseert op vrijdag 3 november Equal Pay Day in de jaarbeurs in Utrecht. De NVR ondersteunt deze actie en de boodschap. Er zijn nog plekken beschikbaar. Kom je ook? Meer informatie...

31 oktober 2017
Stem op Jamila Aanzi of Erica van Engel voor de VIVA400 Award
Tot en met 31 oktober kan je je stem uitbrengen voor de VIVA400 Award. In de catergorie Wereldverbeteraars zijn zowel vrouwenvertegenwoordiger Jamila Aanzi als voorzitter van Melania Erica van Engel genomineerd. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2017 NVR