NVR Nieuwsbrief, 31 januari 2018
In deze nieuwsbrief: Jonge vrouwen minder vaak economisch zelfstandig. 1 op de 3 Nederlanders vindt partnergeweld soms acceptabel. Vrouwenvertegenwoordiger Willemien Koning is begonnen. Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart. Vrouw \"We can do it\" poster overleden. Nenita op bezoek bij lidorganisaties...

Jonge vrouwen: vaak een deeltijdbaan en daardoor minder economisch zelfstandig
Dit blijkt uit "Werken aan de start Jonge vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt", een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dit onderzoek beschrijft en verklaart de verschillen in arbeidsmarkt- en inkomenspositie tussen jonge vrouwen en mannen van 18 tot en met 35 jaar. Meer informatie...

1 op de 3 Nederlanders vindt partnergeweld soms acceptabel
Het onderzoek 'Welk geweld telt?' levert inzicht in hoe Nederlanders aankijken tegen geweld tussen (ex-)partners. Ruim 3.000 Nederlanders (18-75 jaar) zijn gevraagd hoe zij denken over omvang en aard van partnergeweld, maatschappelijke spreiding en morele aspecten. Meer informatie...

VN Vrouwenvertegenwoordiger 2018, Willemien Koning
Onze voorzitter Nenita La Rose in gesprek met onze Vrouwenvertegenwoordiger Willemien Koning over de CSW. Meer informatie...

Voorzitter Nenita La Rose op bezoek bij...
Onze voorzitter Nenita La Rose is bezig met een verkenningsronde langs de lidorganisaties en partners. Ze heeft inmiddels al meer dan de helft van de lidorganisaties bezocht en meer dan 30 verhalen geschreven. Lees ze hier. Meer informatie...

Omdat ik niet nog honderd jaar wil wachten
Onze vrijwilliger Sanne Kanters heeft zich verdiept in de verkiezingen en de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek. Haar advies: stem strategisch 21 maart! Meer informatie...

Toolkit Kies een Vrouw gemeenteraad
De NVR heeft een toolkit ontwikkeld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 om organisaties te helpen bij het organiseren van een bijeenkomst. Meer informatie...

Naomi Parker-Fraley de inspiratie voor de 'We can do it' poster is overleden
De vrouw die de inspiratie vormde voor de 'We can do it' poster is overleden: Naomi Parker-Fraley 1921-2018 Meer informatie...

WOUW lid Saar Boerlage in de schijnwerpers gezet
Tijdens het Pakhuis de Zwijger Nieuwjaarsdiner op 9 januari 2018 werd de eerste Nieuw Amsterdam prijs uitgereikt. WOUW lid Saar Boerlage werd geƫerd voor haar tomeloze inzet. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2018 NVR