NVR Nieuwsbrief, 21 februari 2018
8 maart is het Internationale Vrouwendag. In deze nieuwsbrief een aantal evenementen rondom 8 maart. Verder in deze nieuwsbrief een blog van onze Vrouwenvertegenwoordiger, SER ouderschapsverlof, \'Mind the gap\' vluchtelingenvrouwen, aanbieding manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid en meer...

Morgen spreek ik de minister
Vrouwenvertegenwoordiger Willemien Koning spreekt morgen (20-02) met de Minister en schreef hierover een blog. Meer informatie...

SER: Vereenvoudig en verbeter verlof na geboorte kind
De Sociaal-Economische Raad adviseert om verlof in het eerste jaar na de geboorte van een kind te optimaliseren. Het huidige onbetaalde ouderschapsverlof heeft een beperkend effect op de arbeidsparticipatie van vrouwen. Meer informatie...

‘Mind the gap’: barrières en mogelijkheden voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen
Vrouwelijke vluchtelingen ondervinden meer barrières op weg naar werk dan mannelijke vluchtelingen, concludeert KIS in het rapport ‘Mind the gap’: barrières en mogelijkheden voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen’. Meer informatie...

2 maart 2018
Kom ook naar het Vrouwenweekevent
Onze lidorganisatie Vrouwen van Nu organiseert in het kader van internationale vrouwendag Vrouwenweekevent 2018. Kom ook naar de start van deze Vrouwenweek op 2 maart. Kom ook naar Utrecht. Meer informatie...

5 maart 2018
Aanbieding Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid
De Nederlandse Vrouwen Raad is één van de vijf organisatoren van het symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid dat in oktober 2017 plaatsvond. Op 5 maart gaan wij het manifest aanbieden aan de vaste commissie Justitie en Veiligheid, de IND, COA, Vluchtelingenwerk en de VNG. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Meer informatie...

6 maart 2018
Kies een Vrouw bijeenkomst Zonta aan Zee
Op 6 maart organiseert de afdeling Zonta aan Zee van onze lidorganisatie Zonta Nederland een bijeenkomst over Kies een Vrouw. Kom ook naar Den Haag. Meer informatie...

6 maart 2018
Kom ook naar Het Grote Emancipatiedebat
In het kader van Internationale Vrouwendag en de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart, wordt er Het Grote Emancipatiedebat georganiseerd op 6 maart in Den Haag. Meer informatie...

8 maart 2018
Passage seminar internationale vrouwendag
Onze lidorganisatie Passage organiseert op 8 maart in Nijkerk in het kader van internationale vrouwendag het symposium Stop het geweld tegen en uitbuiting van vrouwen en meisjes! Meer informatie...

8 maart 2018
Press for Progress
Onze lidorganisatie Women's Business Initiative International organiseert in het kader van internationale vrouwendag op 8 maart de bijeenkomst Press for Progress. Bestel je kaarten en kom ook. Meer informatie...

11 maart 2018
FNV Vrouwendag 2018
Onze lidorganisatie FNV Vrouw organiseert voor internationale vrouwendag op 11 maart Jouw route voor een duurzaam leven. Kom ook naar Utrecht voor deze bijeenkomst. Meer informatie...

15 maart 2018
HeForShe Arts Week 8-15 maart
UN Women Nederland organiseert de HeForShe Arts Week van 8 tot 15 maart in Amsterdam. Dit in het kader van Interantionale Vrouwendag op 8 maart. Kom ook naar de vele evenementen. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2018 NVR