NVR Nieuwsbrief, 23 augustus 2018
De vakantietijd is nog niet voor iedereen voorbij, maar de activiteiten voor de komende maanden kondigen zich al aan, zoals bijvoorbeeld de bijeenkomst van Vrouwenpodium op 10 september (heeft u zich al aangemeld?) en verderop in de tijd de viering van het 120-jarig bestaan van de NVR (u kunt zich nu al aanmelden!).
Omdat onze laatste nieuwsbrief van voor de vakantietijd was, blikken we in deze nieuwsbrief ook even terug op wat er sindsdien gebeurd is.

10 september 2018
Prinsessendag 2018
Vrouwenpodium organiseert in aanloop naar Prinsjesdag en de presentatie van de Miljoenennota in de Tweede Kamer, haar inmiddels traditionele PRINSESSENDAG op de tweede maandag van september. Dit jaar met de primeur van een alternatieve troonrede. Meer informatie...

13 september 2018
Gevangen in een huwelijk
Universiteit van Maastricht presenteert i.s.m. de Landelijke Werkgroep Mudawannah, Vluchtelingen Organisaties Nederland, Bureau Clara Wichmann en Atria, de eindconclusies van het onderzoek naar huwelijkse gevangenschap in Nederland en wat hiertegen gedaan kan worden. Meer informatie...

14 september 2018
Friendship Days Leeuwarden 2018 Celebrating 90 Years of Friendship
Unie van Soroptimisten NL viert haar 90 jarig bestaan en is gastorganisatie voor de Soroptimist International Friendship Days van 14 tot en met 16 september in Leeuwarden. Meer informatie...

14 december 2018
Viering 120 jaar NVR
U kunt zich nu aanmelden voor de viering van het 120 jarig bestaan van de NVR op 14 december. Gedurende de dag zal door een aantal vooraanstaande vrouwen uit verschillende geledingen van de maatschappij gereflecteerd worden op de positie van de vrouw. Meer informatie...

Nieuwe toekomst na huiselijk geweld: “Ik heb weer hoop. Over vijf jaar wil ik voor de klas staan.”
Vrouwenopvang en Hulpverlening Xonar uit Limburg sprak met de Indiase Preet, die na een verleden van huiselijk geweld haar toekomst oppakt en haar droom om weer als docent voor de klas te staan wil waarmaken. Preet is een van de deelnemers van De Nieuwe Toekomst, een methodiek om vrouwen met een verleden van huiselijk geweld te empoweren richting financiële zelfstandigheid. Meer informatie...

Oproep aan minister Slob: aandacht voor doorbreken stereotypen in burgerschapslessen
Het strategisch Partnerschap Werk.en.de Toekomst heeft een oproep gedaan aan minister Slob om aandacht te besteden aan het doorbreken van stereotypen in de burgerschapslessen. Het Partnerschap is een samenwerking tussen Atria, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad en VHTO. Meer informatie...

Tweede nota van wijziging Wet Partneralimentatie
Na 15 maanden stilte is op 11 juni 2018 door VVD, D66 en PvdA een Tweede Nota van Wijziging ingediend met de beantwoording van vragen die al twee jaar geleden in de Tweede Kamer zijn gesteld. Meer informatie...

NVR bepleit meer drang op gelijkwaardige participatie m/v
In een reactie op de Emancipatienota 2018-2021 bepleit de NVR meer 'drang', meer elan en meer overtuigingskracht van de overheid op de participatie van vrouwen aan de samenleving. Meer informatie...

Verslag Algemene Vergadering 26 mei 2018
Zoals gebruikelijk in het voorjaar lagen in de ALV van 26 mei 2018 de inhoudelijke en financiële resultaten voor van 2017. Verder was er o.m. aandacht voor de beide allianties waar de NVR sinds januari 2018 deel van uitmaakt en de gevolgen voor inhoud en werkwijze van de NVR. Meer informatie...

Workshops VHTO en Nationale Jeugdraad
Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering van de NVR op 26 mei 2018 werden workshops verzorgd door samenwerkingspartners VHTO over de effecten van (onbewuste) stereotype associaties op het keuzeproces van meisjes & jongens, en de Nationale Jeugdraad over hoe jongeren te betrekken bij je organisatie. Meer informatie...

Nieuwe lidorganisatie: Zij Actief Gelderland
Vrijwel op elke Algemene Ledenvergadering is er weer een nieuwe lidmaatschapsaanvraag. Op 26 mei 2018 was het Zij Actief Gelderland. De organisatie werd met applaus door de leden verwelkomd. Meer informatie...

NVR ook actief in internationale zaken
De Nederlandse Vrouwen Raad is ook op internationaal niveau actief om de positie van vrouwen te verbeteren. Een overzicht van de betrokkenheid van de NVR in/bij organisaties op Europees en mondiaal niveau. Meer informatie...

Digitalisering, water, en geweld
Digitalisering, water, en geweld, dat zijn drie belangrijke onderwerpen die tijdens de side-events van de 62ste zitting van de CSW, afgelopen maart in New York, aan de orde kwamen. Vrouwenvertegenwoordiger Willemien Koning was bij CSW62 en vertelt in een verslag over haar ervaringen. Meer informatie...

Leiderschapsretraite voor vrouwen
Vrouwen die zich willen herbronnen, reflecteren of herijken, kunnen van 30 september tot en met 3 oktober 2018 een leiderschapsretraite volgen in Lochem. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2018 NVR