NVR Nieuwsbrief, 21 november 2018


14 december 2018
Viering 120 jaar NVR
Het begint aardig vol te lopen, maar je kunt je nog aanmelden voor de viering van het 120 jarig bestaan van de NVR op 14 december. Vooraanstaande vrouwen uit verschillende geledingen van de maatschappij reflecteren op de positie van de vrouw in 2030. Feminext! Daar wil je toch bij zijn. Meer informatie...

Bestuursleden gezocht!
De NVR zoekt twee nieuwe bestuursleden met ervaring in fondsenwerving of communicatie wegens aanvulling van het huidig bestuur tot 7 leden. Meer informatie...

Verslag Voorzittersoverleg 9 oktober 2018
Tijdens het overleg in april hadden voorzitters aangegeven meer te willen weten/leren over ‘lobbyen’. Daarom stond dit thema centraal tijdens de werkbijeenkomst van het NVR bestuur en de voorzitters van de lidorganisaties op 9 oktober 2018. Meer informatie...

Willemien Koning-Hoeve genomineerd voor Women of Europe Award
Willemien Koning, Vrouwenvertegenwoordiger 2018, is genomineerd voor de Women of Europe Awards 2018 in de categorie Woman in Action. De bekendmaking van de winnares en prijsuitreiking zijn op 28 november in Brussel. De NVR heeft Willemien voorgedragen voor deze Awards. Meer informatie...

Lees de speech van onze Vrouwenvertegenwoordiger
Lees de speech terug die onze Vrouwenvertegenwoordiger 2018 Willemien Koning-Hoeve uitsprak op 5 oktober in New York bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Meer informatie...

Alternatieve troonrede: versnel de financiële onafhankelijkheid van vrouwen op de arbeidsmarkt
“Versnel de financiële onafhankelijkheid van vrouwen op de arbeidsmarkt”, dat is de boodschap van de Alternatieve Troonrede die op de tweede maandag van september werd uitgesproken tijdens Prinsessendag in Den Haag. Meer informatie...

Oproep aan minister Grapperhaus: behoud partneralimentatie van 12 jaar
Op 3 september 2018 heeft de NVR in een brief minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid opgeroepen om de huidige wet op de partneralimentatie te handhaven. En de duur van de partneralimentatie niet terug te brengen van 12 naar 5 jaar. Meer informatie...

Brief Vereniging voor Vrouw en Recht
Op 11 september 2018 heeft de Vereniging voor Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’ een brief aan de Vaste Commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer gestuurd over het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Meer informatie...

Record aantal aanvragen voor gemiste bevallingsuitkeringen door vrouwelijke ZZP-ers
Volgens een melding van het UWV hebben zo’n 16.500 vrouwen voor maar liefst 18.000 geboren kinderen een aanvraag ingediend voor compensatie van gemiste bevallingsuitkering. Het aantal aanvragen is een ongeëvenaard record. Meer informatie...

Follow-up rapportage voor CEDAW
De Nederlandse regering heeft op 8 november 2018 de follow-up rapportage naar het CEDAW-Comité verzonden. Op 15 november 2018 zond minister Van Engelshoven het Engelstalige document naar de Tweede Kamer. Meer informatie...

Schaduwrapportage Verdrag van Istanbul
Eind oktober is de Istanbul Schaduwrapportage “Joining forces to break the circle of violence against women” naar het Grevio Comité gestuurd. ​52 organisaties, waaronder de NVR, hebben deze rapportage ondertekend. Meer informatie...

Rapportage Verdrag van Istanbul
Op 6 september heeft minister De Jonge (VWS) zowel aan de Tweede Kamer als aan Grevio de rapportage gestuurd van de Nederlandse overheid over de uitvoering van het Verdrag van Istanbul. Meer informatie...

Uitnodiging CSW 63
Van 11 tot 22 maart 2019 vindt in New York de 63ste zitting plaats van de CSW. UN Women nodigt alle NGO’s met een consultatieve status bij de ECOSOC uit om deel te nemen. Registratie tot 27 januari 2019. Meer informatie...

25 november 2018
Genderbased violence
Netwerk Vrouwen FNV organiseert op de dag waarop er wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor geweld tegen vrouwen de bijeenkomst "In actie tegen genderbased violence". Meer informatie...

8 december 2018
Mantelzorg Medja Bundar
Molukse organisaties organiseren een dialoogtafel (Medja Bundar) over Mantelzorg en ontspoorde zorg onder Molukkers als onderdeel van het project Setiap Orang Berharga!, Elk Mensenleven telt! Meer informatie...

12 december 2018
Expertmeeting FAM! Netwerk
Vluchtelingenvrouwen blijven onzichtbaar op de arbeidsmarkt omdat gemeenten zich bij arbeidstoeleiding alleen richten op de meest kansrijke persoon binnen het gezin. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2018 NVR