NVR Nieuwsbrief, 24 februari 2014
Nadat in september vorig jaar de vormgeving van de NVR-website geheel is vernieuwd, heeft nu ook de NVR Nieuwsbrief een volledig nieuw jasje. Wij zijn er blij mee. Hopenlijk bevalt het u als lezer ook. Veel leesplezier!

Kies een Vrouw
Het percentage vrouwen in gemeenteraden is 26,65. Het percentage niet-westerse leden van gemeenteraden is 7. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zetten we in op een flinke stijging van beide percentages. Dus ga stemmen op 19 maart 2014 en kies een vrouw. Meer informatie...

Kalender Campagne VrouwenStemmen
Overzicht van activiteiten die vrouwenorganisaties organiseren (en georganiseerd hebben) i.h.k.v. de gemeenteraadsverkiezingen en de Campagne VrouwenStemmen. Meer informatie...

3 maart 2014
Vrouwen op topposities, zij maken het verschil
In het kader van de viering van Internationale Vrouwendag 2014 organiseert Vrouwenpodium op 3 maart in Nieuwspoort de bijeenkomst 'Vrouwen op topposities, zij maken het verschil'. Meer informatie...

Reactie vrouwenorganisaties op Kamerbrief Asscher over Arbeid & Zorg
De NVR heeft, samen met FNV Vrouw, de samenwerkingsverbanden van het LOM, en WOMEN Inc, gereageerd op de brief die minister Asscher op 12 december aan de Tweede Kamer stuurde n.a.v. de Arbeid & Zorg Top vorig jaar november. Meer informatie...

10 maart 2014
KRACHT on tour
Minister Jet Bussemaker geeft in Roermond de aftrap voor Kracht on Tour, een dynamische dag waar uitgebreid wordt stilgestaan bij het thema economische zelfstandigheid van vrouwen. Meer informatie...

Margriet van der Linden op weblog Vrouwenvertegenwoordiger
1 op de 3 vrouwen wereldwijd worden in hun leven in meer of mindere mate het slachtoffer van sexueel geweld. Als Vrouwenvertegenwoordiger roept Margriet van der Linden vrouwen op hun verhalen daarover met haar te delen. Meer informatie...

25 februari 2014
NGO Briefing CSW
De regeringsdelegatie en delegaties van NGO’s informeren elkaar over hun aanwezigheid en inzet bij de komende CSW-zitting. De NGO’s krijgen ook gelegenheid hun aanbevelingen aan de regeringsdelegatie mee te geven. Meer informatie...

13 maart 2014
Algemeen Overleg Emancipatie
Openbaar overleg van de Vaste Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met minister Jet Bussemaker over emancipatiebeleid. Meer informatie...

Vrouwen van Nu gaat de strijd aan tegen voedselverspilling. Doet u mee?
Vrouwen van Nu gaat de strijd aan tegen voedselverspilling met de FoodBattle die sinds 10 februari is gestart. De leden van het bestuur van de Nederlandse Vrouwen Raad hebben zich al aangemeld. Meer informatie...

7 maart 2014
Debat 'Vrouwen en Europa. Deal or no deal?'
Debatbijeenkomst aan de vooravond van Internationale Vrouwendag waarin de vraag centraal staat: Wat kan Europa voor vrouwen betekenen? Meer informatie...

Verslag bijeenkomst Platform Gender & Politiek
Het Platform Gender & Politiek kwam op 11 januari bijeen om met elkaar te bezien welke acties worden ingezet om te bevorderen dat na de verkiezingen 5% meer vrouwen deel uitmaken van iedere gemeenteraad. Meer informatie...

VWI 25 jaar op de bres voor vrouwelijk talent
Tijdens de bijeenkomst die het jaar van het 25 jarig bestaan van het Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs inluidde, presenteerde Wageningen UR het Gender Actie Plan voor meer vrouwelijk talent. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2014 NVR