NVR Nieuwsbrief, 5 maart 2014
In deze nieuwsbrief alvast een eerste kort verslag van de bijeenkomst van Vrouwenpodium afgelopen maandag in Nieuwspoort. Een uitgebreider verslag volgt binnenkort op de NVR-website.

Wat vrouwen van overheid en politiek verwachten
Monitor de effecten van bezuinigingsmaatregelen voor verschillende groepen vrouwen, bijvoorbeeld oudere vrouwen, allochtone vrouwen en vrouwen met een beperking. Dat is een van een reeks aanbevelingen aan overheid en politiek die vanmiddag tijdens een bijeenkomst van Vrouwenpodium 2010-2020 in Nieuwspoort werd geformuleerd. Meer informatie...

Vrouwen in de gemeentepolitiek: Daniëlle van Wijngaarden
'Je zit hier echt aan de knoppen van de samenleving. Alleen zijn die knoppen iets moeilijker te bedienen dan ik dacht.' Meer informatie...

Vrouwen in de gemeentepolitiek: Nicole Temmink
'Ik zie het raadswerk eigenlijk helemaal niet als een baan. Ik doe het gewoon graag, omdat ik het belangrijk vind.' Meer informatie...

Reactie NVR op brief Klijnsma over relatie Participatiewet en Wmo
In reactie op de brief van staatssecretaris Klijnsma over de relatie tussen de Participatiewet en de Wmo spreekt de NVR haar zorg uit over aspecten die in beide wetten onvoldoende aandacht lijken te krijgen. Meer informatie...

De Nieuwe Toekomst rolt zich uit…..
Na een geslaagde pilot in Overijssel is 27 februari de uitrol naar 4 provincies gestart van het project De Nieuwe Toekomst. Meer informatie...

Nieuwe voorzitter en secretaris Unie NKV
Karine Pluymaekers-Hettema zal in 2014 het voorzitterschap waarnemen van de Unie NKV. Ze wil de visie van de organisatie op wat ze moet en kan zijn, verder ontwikkelen en uitwerken tot een actieplan voor de komende jaren. Meer informatie...

7 maart 2014
Prodemos Netwerkbijeenkomst Emancipatie in het lokaal bestuur
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan tijdens de Pro Demos Netwerkbijeenkomst topvrouwen in de lokale politiek met elkaar en met deelnemers in gesprek over de vraag wat vrouwen en politiek elkaar te bieden hebben. Meer informatie...

7 maart 2014
Conferentie ‘Tapping into the unlocked potential of women in emergencies’
Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag organiseert UNESCO-IHE Institute for Water Education een conferentie over theorie en praktijk van de feminisering van noodsituaties. Meer informatie...

8 maart 2014
Internationale Vrouwendag: Haagse Power Parade
Tijdens de Haagse Power Parade kun je meedoen aan interactieve workshops, naar inspirerende verhalen luisteren en een gedicht op maat laten maken. Ook kun je de theatervoorstelling ‘Bedtijd’ bezoeken en live edities van Den Haag Draait Door bijwonen. Meer informatie...

8 maart 2014
Atria Internationale Vrouwendag: Maak werk van de toekomst!
Je blikveld verruimen, netwerk uitbreiden en investeren in jezelf? Bezoek de Internationale Vrouwendag van Atria. Krijg meer zicht op de gevolgen van Nederlands beleid voor jouw persoonlijke situatie en investeer in vrouwen wereldwijd! Meer informatie...

Expositie Vrouwen met lef - Kenau en andere Haarlemse heldinnen
Tot en met 3 augustus wordt in het Historisch Museum Haarlem met een expositie het leven belicht van bijzondere Haarlemse vrouwen die zich door hun uitzonderlijke prestaties met de geschiedenis van Haarlem hebben verbonden. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2014 NVR