NVR Nieuwsbrief, 4 april 2014


25 april 2014
Europese verkiezingen: écht belangrijk voor vrouwen!
De NVR en de Vereniging voor Vrouwenbelangen organiseren een bijeenkomst i.h.k.v. de Europese Parlementsverkiezngen met sprekers uit binnen- en buitenland en interactieve sessies om aan (kandidaat)Europarlementariërs mee te geven wat vrouwen belangrijk vinden. Meer informatie...

NVR zet in op preventie en integrale aanpak geweld tegen vrouwen
De NVR bepleit meer nadruk op preventie en een integrale aanpak van de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. In de voorbereiding van de ratificatie van het Verdrag van Istanbul hield het ministerie van OCW een consultatieronde. Meer informatie...

Werving Duurzame DInsdag 2014 in volle gang!
Nederland kan nog veel duurzamer! Zorg dat de Duurzame Dinsdag-koffer ook dit jaar weer goed gevuld is, wanneer deze op 2 september overhandigd wordt aan het kabinet. Meer informatie...

Aanbevelingen financiële positie oudere vrouwen aan gemeenten
FNV Vrouw en NOOM stuurden aanbevelingen ter verbetering van de financiële positie van oudere vrouwen aan alle gemeenteraden en colleges van B&W. Voor organisaties die het gemeentelijk beleid willen beïnvloeden op dit punt is er een handleiding. Meer informatie...

Vrouwenpodium: aanbevelingen uit tafelgesprekken
Ook de aanbevelingen die tijdens de bijeenkomst van Vrouwenpodium op 3 maart uit de tafelgesprekken voortkwamen zijn inmiddels uitgewerkt. En verstuurd aan minister Bussemaker en emancipatiewoordvoerders in de Tweede Kamer. Meer informatie...

Kort verslag NVR expertmeeting
Op 21 maart kwamen meer dan 20 deskundige vrouwen uit de achterban van de NVR in Amersfoort bij elkaar om te bespreken wat in de komende jaren de belangrijkste issues zijn voor de NVR. Meer informatie...

9 april 2014
Unie NKV studiedag: Armoede? Hoezo?
Tijdens deze studiedag wordt op interactieve wijze, in woord en beeld, aandacht besteed aan vragen als: wat is arm, wat is armoede; hoeveel geld heb je waarvoor nodig; weten wij eigenlijk wat dingen kosten? Meer informatie...

11 april 2014
Back to the basics
VOV, Vrouwen Ontmoeten Vrouwen, maakt zich hard voor meer en meer succesvol vrouwelijk ondernemerschap en organiseert daarom een tweeluik van meetings met als onderwerp Vrouwelijk Ondernemerschap. Kom je oriënteren en kennis delen! Meer informatie...

12 april 2014
Empowermentdag Stichting Zijweg
Ben je slachtoffer (geweest) van (ex)partnergeweld en/of stalking en heb je behoefte om vrouwen te ontmoeten die hetzelfde hebben meegemaakt? Dan is de E-Day van stichting Zijweg iets voor jou! Meer informatie...

15 april 2014
FAM debat over kansrijk Europees emancipatiebeleid
Europees debat in Limburg. Kandidaten van verschillende politieke signatuur gaan in gesprek met deelnemers over voor vrouwen belangrijke onderwerpen op de Europese agenda. Meer informatie...

Wie geen prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrief kan zich hier afmelden.
Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de NVR.

Voor meer informatie, mail naar: info@de-nvr.nl

© 2014 NVR