#caption
#caption
Willemien Koning Vrouwenvertegenwoordiger 2018


Internationaal


{plek: 1} NVR ook actief in internationale zaken
De Nederlandse Vrouwen Raad is ook op internationaal niveau actief om de positie van vrouwen te verbeteren. Een overzicht van de betrokkenheid van de NVR in/bij organisaties op Europees en mondiaal niveau. Meer informatie...
{plek: 2} Nieuwe brochure van EIGE over gender gerelateerd geweld
Let’s put an end to gender-based violence is de titel van een brochure die het European Institute for Gender Equality (EIGE) onlangs heeft uitgebracht. Meer informatie...
{plek: 3} NVR bij Werkconferentie No Mas No More op Aruba
Op 7 en 8 maart 2018 heeft de NVR in de persoon van Christine Nanlohy deelgenomen aan de werkconferentie No Mas No More op Aruba. Dit op uitnodiging van het ministerie van VWS. Meer informatie...
{plek: 4} Verslag NVR deelname Netwerk VN Vrouwenverdrag 1e kwartaal 2018
Verslag over het 1e kwartaal van de deelname van de NVR aan de activiteiten van het Netwerk VN Vrouwen Verdrag. Meer informatie...
{plek: 5} Verslag consultatie EIGE met maatschappelijk middenveld
In februari 2018 organiseerde EIGE de jaarlijkse consultatie met het maatschappelijk middenveld. Annelies Pierrot-Bults en Tonny Filedt Kok waren erbij aanwezig en doen verslag. Meer informatie...
{plek: 6} Kort verslag conferentie ‘Gender based violence & human rights
Marion Minis nam namens de NVR deel aan de door alliantiepartner Atria mede georganiseerde Europese conferentie ‘gender based violence & human rights’, waar tal van internationale mensenrechten deskundigen spraken. Meer informatie...
{plek: 7} HerNetHerRights: digitale onveiligheid van vrouwen in Europa onder de loep
Essa Reijmers, de Nederlandse afgevaardigde in het Observatory On Violence Against Women and Girls, over de resultaten van het project HerNetHerRights over ‘cyberviolence’gericht tegen vrouwen, dat de European Women’s Lobby samen met Google heeft uitgevoerd. Meer informatie...
{plek: 8} Kort verslag Second China-EU Symposium on Gender Equality
Op 14 en 15 november 2017 heeft Annelies Pierrot Bults het Second China-EU Symposium on Gender Equality in Shanghai bijgewoond over Boosting Employment and Entrepreneurship of Young Women and Work Life Balance en hield daar een keynote speech. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken